Bijgewerkt: 18 mei 2024

Het verder verhogen van de AOW-leeftijd moet stoppen

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV
23-11-2016

Tweede Kamer, stop de verdere verhoging van de AOW-leeftijd! Die oproep doet de grootste vakbond FNV in een brief. Steeds meer werknemers hebben moeite om de eindstreep te halen nu die telkens verder opschuift. De FNV heeft zich steeds met kracht verzet tegen de versnelde verhoging van de AOW-ingangsleeftijd. Die is in 2013 doorgevoerd en in 2016 verder met sprongen omhooggegaan. De volgende verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden zou moeten ingaan in 2022.

'Kamer, kom tot bezinning'. Han Busker, in het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor pensioen en AOW: ‘We zien, dat de AOW-verhoging steeds grotere bezwaren oproept. Mensen komen in financiële problemen door het groeiende AOW-gat. De uitval vanwege werkloosheid en arbeidsongeschiktheid loopt op. Het is tijd, dat de Kamer tot bezinning komt.’ De FNV wil ook af van het automatisme, dat elk jaar toename van de levensverwachting vanzelf leidt tot een jaar later AOW. Dit leidt tot een steeds schevere verhouding tussen de opbouw- en de uitkeringsperiode.

Foto Amstelveen
(Bron FNV - 2016)

Han Busker (1960) is dagelijks bestuurslid van de FNV en verantwoordelijk voor de sectoren Zorg en Pensioen


Eerlijk spreiden. De FNV wil de extra tijd van leven eerlijk spreiden over werk en pensioen. Als de levensverwachting met één jaar toeneemt, moet dat leiden tot opschuiven van de AOW met 6 maanden zegt Han Busker. Dat sluit ook aan bij de huidige praktijk. Daarin wordt in circa 40 jaar werken een uitkeringsduur van gemiddeld 20 jaar opgebouwd. De allerjongste generatie die nu opgroeit en mogelijk 100 jaar oud wordt, komt daarmee in de FNV-visie straks niet uit op een AOW-leeftijd van 80 maar van 75 jaar. Voor het AOW-gat van mensen die door de opschuivende AOW-leeftijd een steeds langere periode moeten overbruggen, heeft de Kamer een overbruggingsregeling getroffen. Maar die is veel te beperkt en biedt nauwelijks soelaas. ‘Dat moet veel beter, ‘ -aldus Han Busker.

Flexibele AOW. Voor mensen met lage en middeninkomens en zware beroepen wil de FNV invoering van een flexibele AOW. Die moet vervroegde uittreding op tenminste 3 à 4 jaar voor de AOW-richtleeftijd ook financieel mogelijk maken. Ook wil de grootste vakbond, dat de AOW-uitkering wordt verhoogd door die te koppelen aan de verdiende lonen in plaats van aan de contractlonen. Lees ook de FNV-brief aan de Tweede Kamer over de AOW-leeftijd Brief FNV aan de Tweede kamer over AOW-leeftijd (pdf 2 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.