Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Het vluchtelingenvraagstuk staat centraal in Café Montpensier

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
05-10-2015

Op vrijdag 9 oktober 2015 om 20.00 uur wordt Café Montpensier weer geopend in de Kruiskerk in Amstelveen. Een plek van ontmoeting met een lezing en gesprek. Dit keer zijn Arend Driessen en Marten Verdenius van de Protestantse Diaconie Amsterdam te gast. Zij presenteren het Wereldhuis vanuit de praktijk, de visie erachter en hun eigen ervaringen. Juist nu het vluchtelingenvraagstuk zo actueel is ligt hier een kans om in kerk en buurt te spreken over vormen van opvang en verwijzing.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2015)

Vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten wachten op de treinrails aan de zuidgrens van Hongarije op 8 september 2015. De foto is gemaakt tijdens de uitzending van de Hongaarse nieuwszender M1 TV


Het programma start om 20.00 uur in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. De toegang is gratis en vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl

Wat doet het Wereldhuis? Het Wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning. Mensen met weinig rechten - en op zoek naar nieuwe perspectieven. In Amsterdam leven zo’n 15.000 ongedocumenteerden, ieder met een eigen levensverhaal. Een deel van hen is uitgeprocedeerd asielzoeker, de meesten kwamen als arbeidsmigrant. Sommigen zijn het slachtoffer geworden van vrouwenhandel, of een mislukte huwelijksmigratie. Ze komen uit 50 verschillende landen buiten de EU, zoals Ecuador, Ghana en de Filippijnen.

In het Wereldhuis ontmoeten zij elkaar - om even niet afhankelijk van anderen te zijn en zelf actief te worden. De meeste activiteiten in het Wereldhuis worden aangeboden door vrijwilligers, die zelf ook ongedocumenteerd zijn. Een stevig sociaal netwerk maakt sterker, vrijwilligerswerk vergroot de perspectieven. Alle activiteiten in het Wereldhuis zijn gratis.

Wie in een noodsituatie terecht komt, of behoefte heeft aan een luisterend oor kan er terecht, bij pastors en maatschappelijk werkers. Buddy’s van het Wereldhuis helpen met het invullen van formulieren en het bellen naar instanties. In het Wereldhuis is een wekelijks advocaten-spreekuur voor gratis juridisch advies. Dokters van de Wereld adviseren elke woensdagochtend over de toegang tot medische zorg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.