Bijgewerkt: 15 april 2024

Het watertekort blijft in Nederland

Nieuws -> Weer

Bron: Rijksoverheid
31-08-2022

De effecten van de droogte blijven voelbaar. De waterstand in de rivieren is laag, de grondwaterstand daalt, de waterkwaliteit gaat achteruit en de natuur verdroogt. De komende weken wordt er neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en Maas én in Nederland verwacht. Dit geeft enige verlichting, maar is bij lange na geen structurele oplossing voor alle problemen. Daarvoor is veel langdurige neerslag nodig.

Vorige week besloot het Managementteam Watertekorten (MTW) om bij stuw Driel-Amerongen extra water door te laten om zo verhoging van het waterpeil van de Nederrijn te realiseren. Dit is succesvol geweest, hiermee is optimaal gebruik gemaakt van het extra water dat via Duitsland ons land in kwam. Dit heeft afgelopen week geleid tot enige verlichting voor de scheepvaart, het tegengaan van verzilting en tot wateraanvoermogelijkheden.

Foto Amstelveen
(Bron KNMI - 2022)

Komende dagen neemt de kans op neerslag in zowel het stroomgebied van de Rijn als de Maas toe. Tussen 30 augustus en 8 september 2022 wordt er ongeveer 20-35 mm verwacht in het stroomgebied van de Rijn en het benedenstroomse deel van de Rijn


Regionale maatregelen. In de gebieden, waar geen water aangevoerd kan worden nemen de effecten van de droogte verder toe. Dit geldt met name voor de natuur en de landbouw. Beken vallen droog en de waterkwaliteit verslechtert. In veel regio’s blijven sproeiverboden gelden en hebben inmiddels drie waterschappen onttrekkingsverboden voor grondwater ingesteld om schade aan de natuur te beperken. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben in de afgelopen weken veel maatregelen genomen voor de wateraanvoer, het vasthouden van water en het voorkomen van schade. Zo beregent Waterschap Aa en Maas in Cuijk bijvoorbeeld lokaal de dijken om droogteschade tegen te gaan.

De organisatie van de waterverdeling is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (LNV, EZK en IenW). Bekijk de laatste droogtemonitor.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.