Bijgewerkt: 24 juni 2024

Het wijkblad Gondelkoerier september 2018 editie is verschenen

Nieuws -> Informatief

Bron: Jan Demming
31-08-2018

Jan Demming redactielid van het wijkblad de Gondelkoerier meldt, het blad van september 2018 is afgelopen weekend bezorgd bij de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven. Ook u kunt het wijkblad lezen door een exemplaar in De Meent te halen of online te kijken. De gedrukte versie van de Gondelkoerier is verkrijgbaar in ontmoetingscentrum 'De Meent', Orion 3 in Middenhoven. In beide gevallen wenst de redactie van de Gondelkoerier u veel leesplezier.

De Gondelkoerier is een burgerinitiatief, zonder winstoogmerk, dat onder auspiciën van het Wijkplatform Waardhuizen-Middenhoven wordt uitgegeven. Het wijkblad verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 6.500 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid. De inhoud omvat nieuws en informatie over wijkaangelegenheden in de ruimste zin van het woord.

Foto Amstelveen
(Foto J. Demming - 2016)

Jan Demming redacteur van de GondelkoerierJan Demming heeft wel een opvallende reactie geplaats op de eerste pagina van de Gondelkoerier:

'Beste lezers

Het geeft te denken dat NIEMAND van de ruim 12.000 bewoners reageert op de vraag om - dit tegen een vergoeding-vier keer per jaar een deel van de wijk te voorzien van de Gondelkoerier. Ook geeft het te denken dat NIEMAND van die bewoners reageert op de vraag om een handje te helpen met het vinden van enkele nieuwe adverteerders. Je zou dan als redactielid, dat zich al 37 jaar voor de Gondelkoerier inzet, het bijltje er toch bij neergooien!?

Het is dat dit redactielid het nog steeds leuk vindt om de wijkbewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in De Meent en in de wijken, anders zou hij er inmiddels zeker de brui aan hebben gegeven. Hoewel het met de nodige improvisatie uiteindelijk dit keer nog goed is gekomen met de bezorging, wilden we u deze tegenvaller niet onthouden. Hoe het in december zal gaan weten we nog niet.

In deze Gondelkoerier treft u, naast de vaste rubrieken, het nieuwe cursus en activiteitenprogramma van De Meent aan. We hopen ook dit seizoen weer veel 'oude' en 'nieuwe' bezoekers in het ontmoetingscentrum te mogen begroeten. Tot slot willen we u niet onthouden dat zich een nieuwe redacteur voor de Gondelkoerier heeft aangemeld. Het is Maite de Jong uit Waardhuizen en in deze uitgave interviewt zij Jan-Willem Meij, sociaal beheerder in De Meent. De volgende keer stellen we haar graag aan u voor.

Vanwege onvoorziene omstandigheden is het e-mailadres van de Gondelkoerier gewijzigd. Dat betekent dat uw ingezonden brieven, mededelingen, oplossingen van puzzels, vragen om informatie over advertenties etc. vanaf nu verzonden dienen te worden naar amstelveen@outlook.com.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.