Bijgewerkt: 3 december 2022

Het woningaanbod in kantoorpand De Bovenlanden wordt gevarieerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2016

Na zes jaar leegstand is het initiatief om het kantoorpand De Bovenlanden aan de Burgemeester Rijnderslaan te veranderen in woningen klaar om voor te leggen aan de gemeenteraad. De bewoners van de Ouderkerkerlaan zijn door de architect bijgepraat over zijn plannen om het enorme gebouw te veranderen in circa 350 woningen waarvan zo’n 100 kleine woningen. De gemeenteraad besluit 9 maart over de startnotitie die het plan op hoofdlijnen schetst. Het definitieve bouwplan en de wijziging van de bestemming van kantoren naar woningen wordt daarna in de omgevingsvergunning geregeld. Naar verwachting wordt deze in juni 2016 afgegeven en voor inspraak vrijgegeven.

Foto Amstelveen
(Bron Architectenbureau Marcel van der Schalk - 2016)

Artist impression van het kantoorpand 'De Bovenlanden' aan de Burgemeester Rijnderslaan na de verbouwing


Startnotitie. Op 23 februari 2016 bespreekt de raadscommissie RWN de startnotitie voor transformatie van De Bovenlanden. De eigenaar en ontwikkelaar zijn van plan om in de leegstaande 40.000 m² een gevarieerd aanbod van zo’n 350 grote en kleine woningen te realiseren in de middeldure tot dure huursector. Uit beeldmateriaal van de architect blijkt, dat het pand een geheel nieuwe uitstraling krijgt met een hoog kwaliteitsniveau van gebouw en omgeving en dito serviceniveau. Eigenaar en ontwikkelaar hebben tevens een vergaande ambitie op het gebied van duurzaamheid. Denk aan warmteterugwinning, zonnepanelen en extra isolatie. Op de plek van de huidige onderdoorgang blijft een fiets- en wandelpad met het Stadshart aanwezig.

Raadplegen omwonenden. De eigenaar heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. Gedurende het proces is er veelvuldig overleg met de gemeente en zijn direct omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen van de architect. Bewoners van de Ouderkerkerlaan vragen onder andere aandacht voor het groen aan de achterzijde van het pand. Deze gronden zijn eigendom van de eigenaar van het pand maar zijn openbaar toegankelijk. Bewoners, architect èn gemeente willen dit voor een deel behouden. Ook vragen omwonenden expliciet aandacht voor een mogelijke toenemende parkeerdruk in hun buurt, als bezoekers aan het Stadshart in het weekend niet meer voor het gebouw kunnen parkeren. De plannen van de architect zijn in een conceptuele fase. Het definitieve bouwplan wordt naar verwachting in juni ter visie gelegd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.