Bijgewerkt: 28 februari 2024

Historisch Besef Amstelveen voor basisschoolleerlingen

Nieuws -> Informatief

Bron: Platform C Amstelveen
30-09-2020

Het afgelopen jaar werkte Cultuureducatie Amstelland, in samenwerking met diverse historische organisaties en stichtingen uit Amstelveen, aan de nieuwe leerlijn 'Historisch Besef Amstelveen'. In deze leerlijn, bedoeld voor groep 3 t/m 8 van de basisschool, wordt aan de hand van historische bronnen de gemeente Amstelveen verkend. Vanuit de onderwerpen cultuur, natuur en infrastructuur wordt de opbouw en geschiedenis van de stad voor de leerlingen herkenbaar. De leerlijn maakt onderdeel uit van het gelijknamige gemeentelijk programma en is gratis beschikbaar voor alle basisscholen in de gemeente Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2020)

De Dorpskerk van Nieuwer-Amstel, de latere Amstelveen en omgeving in 1750 op een ingekleurde gravure. De naam van de kerk is niet bewust gekozen, maar was er gewoon van oudsher. De eerste kerk van Nieuwer Amstel stond er al in 1319, maar werd in 1420 totaal verwoest. Op dezelfde plaats werd in 1447 een nieuwe kerk gebouwd. Na de beeldenstorm van 1568, naar aanleiding van de Reformatie, raakte de kerk in verval. Wederom werd een nieuwe kerk gebouwd tussen 1591 en 1592. Tijdens een restauratie in 1641 werden er twee klokken in de kerktoren gehangen


Tijdens de lessen leren de leerlingen over de geschiedenis van Amstelveen aan de hand van tastbare overblijfselen in de stad. Met de leerlijn Historisch Besef Amstelveen ontwikkelen de leerlingen het historisch bewustzijn van hun woonplaats en ontdekken ze dat de geschiedenis ervan overal in hun omgeving te vinden en te herkennen is. De leerlingen maken in de lessen de verbinding tussen verleden, heden en toekomst.

raat Amstelveen


Herbert Raat (VVD) wethouder CultuurOnderwerpen die worden behandeld zijn bijvoorbeeld herdenken, Tweede Wereldoorlog, Archeologie, Het Amsterdamse Bos, de Heemparken, het ontstaan van Amstelveen en het Amstel porselein. De lessen in de leerlijn zijn ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs en diverse historische organisaties en stichtingen in Amstelveen. De leerlijn is in opdracht van de gemeente Amstelveen gemaakt en maakt deel uit van het gelijknamige gemeentelijke programma . Want, zo stelt Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur: 'Wij vinden het belangrijk dat Amstelveners de lokale geschiedenis kennen en hebben daarom € 20.000 vrijgemaakt voor dit lespakket. Het bewaren en vastleggen van onze Amstelveense geschiedenis is van groot belang voor deze generatie en die van onze kinderen en kleinkinderen.’ De leerlijn is gratis voor basisscholen in de gemeente. Meer informatie is te vinden op de website

Cultuureducatie Amstelland is het regionale samenwerkingsverband van culturele organisaties en scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Amstelland. Met een uitgebreid pakket van producten en diensten draagt Cultuureducatie Amstelland bij aan het bevorderen van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs in de regio Amstelland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.