Bijgewerkt: 22 juni 2021

Hoe de nieuwe betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk u zullen beïnvloeden

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Parlement
09-01-2021

De betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk veranderen na Brexit en de eind 2020 bereikte overeenkomst. Ontdek wat dit voor u betekent. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU op 31 januari 2020 verlaten. Er was een overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk deel bleef uitmaken van de interne markt en de douane-unie om onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen mogelijk te maken. Na intensieve onderhandelingen werd eind december 2020 een overeenkomst over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK gesloten. Hoewel deze overeenkomst voorlopig zal worden toegepast, moet zij nog door het Parlement worden goedgekeurd voordat zij formeel in werking kan treden. De leden van het Europees Parlement onderzoeken de tekst momenteel in de gespecialiseerde parlementaire commissies alvorens er tijdens een plenaire vergadering over te stemmen.

Een aantal kwesties was al geregeld in de terugtrekkingsovereenkomst, waarover de EU en het Verenigd Koninkrijk eind 2019 overeenstemming hebben bereikt. Deze overeenkomst over de scheidingskwesties heeft betrekking op de bescherming van de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en van burgers van het Verenigd Koninkrijk die in andere delen van de EU wonen, op de financiële verplichtingen die het Verenigd Koninkrijk als lidstaat is aangegaan, en op grenskwesties, met name op het eiland Ierland.

Foto Amstelveen
(Foto ©EU 2020-EP)

Het EU Parlement keurt de overeenkomst tussen het VK en de EU goed alvorens deze aan de Raad voor te leggen voor de laatste stap in het ratificatieproces op 29 januari 2020. Het Europees Parlement heeft het intrekkingsakkoord met 621 stemmen voor, 49 tegen en 13 onthoudingen goedgekeurd


Wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk of de EU. EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk of burgers van het Verenigd Koninkrijk in een EU-lidstaat die daar al voor januari 2021 woonden, mogen blijven wonen en werken waar ze nu zijn, mits ze zich hebben geregistreerd en een vestigingsvergunning hebben gekregen van de nationale autoriteiten van de lidstaten of van het Verenigd Koninkrijk.

Voor die Britse burgers die nog niet in de EU wonen, wordt hun recht om in een ander EU-land dan de Republiek Ierland te wonen en te werken (aangezien het Verenigd Koninkrijk een afzonderlijke overeenkomst met hen heeft) niet automatisch toegekend en kan het aan beperkingen worden onderworpen. Ook worden hun kwalificaties niet langer automatisch erkend in de EU-landen, wat voorheen wel het geval was. Voor burgers van het Verenigd Koninkrijk die meer dan 90 dagen in de EU willen komen of verblijven om welke reden dan ook, moeten zij voldoen aan de eisen voor toegang en verblijf voor mensen van buiten de EU. Dit geldt ook voor Britse burgers met een tweede huis in de EU.

Mensen uit de EU die naar het Verenigd Koninkrijk willen verhuizen voor een langdurig verblijf of werk - dat wil zeggen meer dan zes maanden - zullen moeten voldoen aan de migratievoorwaarden die de Britse regering heeft vastgesteld, waaronder het aanvragen van een visum.

Reizen. Burgers van het Verenigd Koninkrijk kunnen de EU voor maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen bezoeken zonder een visum nodig te hebben. Burgers van het Verenigd Koninkrijk kunnen echter geen gebruik meer maken van de snelle paspoortcontroles en douanebanen van de EU. Ze moeten ook een retourticket hebben en kunnen bewijzen dat ze genoeg geld hebben voor hun verblijf. Ze moeten ook nog minstens zes maanden op hun paspoort staan. EU-burgers kunnen het Verenigd Koninkrijk tot zes maanden bezoeken zonder dat zij een visum nodig hebben. EU-burgers moeten een geldig paspoort kunnen overleggen om het Verenigd Koninkrijk te bezoeken.

Gezondheidszorg. EU-burgers die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijven, profiteren nog steeds van spoedeisende hulp op basis van de Europese Ziekteverzekeringskaart. Voor een verblijf van meer dan zes maanden moeten zij een toeslag voor de gezondheidszorg betalen. Gepensioneerden blijven profiteren van de gezondheidszorg waar ze wonen. Het land dat hun pensioen betaalt, vergoedt het land waar ze wonen.

Erasmus. Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten niet langer deel te nemen aan het populaire Erasmus+-uitwisselingsprogramma en een eigen uitwisselingsprogramma op te zetten. Daarom zullen EU-studenten niet meer kunnen deelnemen aan het uitwisselingsprogramma in het Verenigd Koninkrijk. Mensen uit Noord-Ierland kunnen echter wel blijven deelnemen.

Handel in goederen en diensten. Met de overeenkomst zijn de goederen die tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-landen worden uitgewisseld, niet onderworpen aan tarieven of contingenten. Er zijn echter nieuwe procedures voor het vervoer van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk, aangezien er grenscontroles op de naleving van de regels van de interne markt (sanitaire, veiligheids-, sociale en milieunormen bijvoorbeeld) of de toepasselijke Britse regelgeving van kracht zijn. Dit betekent meer bureaucratie en extra kosten.

Zo zijn alle invoer in de EU onderworpen aan douaneformaliteiten, terwijl ze ook moeten voldoen aan alle EU-normen, zodat ze onderworpen zijn aan wettelijke controles. Dit geldt niet voor goederen die tussen Noord-Ierland en de EU worden vervoerd. Wat de diensten betreft, hebben Britse bedrijven niet langer automatisch het recht om diensten in de hele EU aan te bieden. Als ze in de EU actief willen blijven, zullen ze zich hier moeten vestigen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.