Bijgewerkt: 20 april 2024

Hoger eigenwoningforfait voor dure woningen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS / Wikipedia
05-11-2007

Op Prinsjesdag 2007 heeft het kabinet plannen bekend gemaakt om met ingang van 1 januari 2009 de belasting te verhogen op huizen met een WOZ-waarde van 1 miljoen euro of meer. Op 1 januari 2007 telde Nederland 16,5 duizend woningen in deze waardeklasse- meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoger eigenwoningforfait

Volgens de huidige plannen wordt op 1 januari 2009 het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde van 1 miljoen euro of meer verhoogd. Het forfaittarief voor het gedeelte van de woningwaarde dat boven 1 miljoen euro uitkomt gaat omhoog van 0,55 procent naar 2,35 procent. Verder wordt ook het maximumbedrag van 9.150 euro voor het eigenwoningforfait afgeschaft.

Helft woningen heeft WOZ-waarde tussen de 1 en 2 ton

Begin 2007 waren er 16,5 duizend woningen in Nederland, die mogelijk door de nieuwe belastingmaatregel worden getroffen. Zij vertegenwoordigen echter slechts een kwart procent van de totale woningvoorraad van Nederland.

De helft van de woningen in Nederland heeft een WOZ-waarde tussen de 100 en 200 duizend euro. Nog eens ruim een kwart heeft een WOZ-waarde tussen de 200 duizend en 300 duizend euro. De gemiddelde woningwaarde lag per 1 januari 2007 op 217 duizend euro.

Amstelveen

Volgens de berekeningen van CBS de gemiddelde woningwaarde in Amstelveen was in 1997 97.000 euro en 10 jaar later in 2007 staat de teller op 266.000 euro. In Amstelveen zijn natuurlijk ook duurdere woonhuizen en de echte prijzen schommelen tussen de 280.000 en 2.500.000 euro. Appartementen zijn er al vanaf 159.000 euro tot meer dan 500.000 euro te koop.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

In het Stadshart van Amstelveen staat het luxe appartementencomplex Résidence Centre Royal , waar een grote appartement met een oppervlakte van 160 m²  545.000 euro kost


Wat is WOZ waarde?

Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. De uitvoering van de Wet WOZ ligt in handen van de gemeenten.

Wat is het Eigenwoningforfait?

Het 'eigenwoningenforfait' is in feite fictief inkomen dat een belastingplichtige moet optellen bij zijn inkomen in Box 1 van het Belastingstelsel. Het eigenwoningforfait bestaat vanaf 2001 en is de opvolger van het huurwaardeforfait dat in de negentiger jaren is ingevoerd.

Eigenwoningforfait en huurwaardeforfait zijn inhoudelijk precies gelijk, alleen de benaming is anders. Het eigenwoningforfait is een percentage van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde.

Externe link: WOZ in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.