Bijgewerkt: 7 februari 2023

Hoger tarief bij gemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
08-10-2008

De gemeente verhoogt in 2009 over de gehele linie de tarieven met 5 procent. De gemeente spreekt van prijs indexering, maar de verhoging is wel ruim boven het inflatiepercentage van de laatste jaren.

Dit blijkt uit de Tarievennota 2009, het voorstel van Burgemeester en Wethouders voor de tarieven voor volgend jaar. De nota is gepresenteerd in samenhang met de Begroting 2009. De gemeenteraad moet er nog over besluiten. B en W zijn uitgekomen op 5 procent op basis van een nacalculatie over 2007, een bijstelling van het lopende jaar en een prognose voor 2009.

Er zijn enkele uitzonderingen op de 5 procent regel. De voornaamste betreft het rioolrecht. Het vaste bedrag dat eigenaren van aangesloten panden betalen voor rioolrecht gaat met 13,3 procent omhoog, van 150 naar 170 euro per jaar. Dit houdt verband met verbeteringen die de gemeente aan de riolering gaat doorvoeren en een uitbreiding van taken. Voor het rioolrecht worden de komende jaren verdere verhogingen verwacht.

De 5 procent verhoging betekent voor bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing dat deze stijgt van 177,50 naar 186 euro per jaar (voor eenpersoonshuishoudens) dan wel van 204 naar 214 euro per jaar (voor meerpersoons huishoudens). Andere zaken die duurder worden voor dé burger zijn de onroerende zaakbelasting, parkeerbelastingen en -vergunningen, trouwen en bouw vergunningen. Verhogingen voor reisdocumenten wijken af, maar de prijs daarvan wordt bepaald door het Rijk.

De gemeentelijke heffingen moeten volgend jaar 38,4 miljoen euro opleveren. Voor 2008 is een opbrengst berekend van 36,3 miljoen euro. De heffingen leveren 17,8 procent op van de totale inkomsten van de gemeente. De voornaamste inkomstenbron is het gemeentefonds dat in 2009 70,8 miljoen euro uitkeert. Dat is 7,3 miljoen euro meer dan dit jaar, maar de gemeente moet er -wel meer mee doen vanwege de overheveling van taken van Rijk naar gemeenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.