Bijgewerkt: 25 juli 2024

Hogere boete bij frauderen met bijstandsuitkeringen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-11-2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand (WWB)

Vanaf 1 januari 2013 is de gemeente verplicht om hogere boetes op te leggen als sprake is van fraude bij een bijstandsuitkering. Dit staat in de nieuwe handhavingswet* die volgend jaar in werking treedt. Door de invoering van deze nieuwe wet, verandert de sanctie: de Rijksoverheid heeft bepaald, dat de boete in ieder geval gelijk is aan het ten onrechte ontvangen bedrag. Een boete kan oplopen tot 150% van dat bedrag.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) van Werk en Inkomen: “Het college van B en W wil, dat bijstandsuitkeringen rechtmatig worden verstrekt. Om het recht op een bijstandsuitkering vast te stellen, zijn bewoners met een uitkering om verplicht om tijdig de juiste informatie te geven aan de gemeente.

Om fraude aan te pakken, is het belangrijk, dat inwoners met een bijstandsuitkering de informatieplicht aan de gemeente nakomen. Als dit niet gebeurt, dan vordert de gemeente het bedrag terug, dat iemand onterecht heeft ontvangen. Naast terugvordering van het onterecht ontvangen bedrag, kan de fraudeur ook een boete tegemoet zien.”

Wetswijzigingen schenden informatieplicht

Verplichte terugvordering van het onterecht ontvangen bedrag (benadelingsbedrag). Verplichte boete 100% van het benadelingsbedrag. Boete van 150% van het benadelingsbedrag bij herhaling, waarbij het uitkeringsbedrag tijdelijk (drie maanden) wordt verlaagd naar 80%.

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de wijzigingsvoorstellen tijdens de raadsvergadering op woensdag 12 december 2012.

Eind november start de Rijksoverheid een landelijke campagne om Nederlanders te informeren over de rechten en plichten binnen de sociale wetgeving, zoals de WWB. Op de website www.weethoehetzit.nl is te lezen met welke regels iemand met een uitkering rekening moet houden.

* De Wet aanscherping handhaving- en sanctiebeleid SZW-wetgeving.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.