Bijgewerkt: 25 juni 2024

Hogere huurverhogingen dreigen in Nederland

Nieuws ->

Bron: Woonbond NL
05-09-2012

Uit de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma's blijkt, dat de komende jaren een veel hogere huurverhoging dreigt dan de afgelopen jaren. Deze huurverhogingen worden vervolgens afgeroomd met een verhuurdersheffing.

Hierdoor kunnen de noodzakelijke investeringen niet plaatsvinden en zullen de wachtlijsten voor huurwoningen nog verder oplopen. De Woonbond roept politieke partijen op om de huren slechts gematigd te laten stijgen en de verhuurdersheffing te vervangen door een heffing voor een investeringsfonds.

Huurverhogingen

De berekeningen van het CPB gaan uit van een basispad, waarbij de huren al bijna 1% boven inflatie stijgen per jaar. In het basispad is immers al verwerkt dat huren stijgen door harmonisatie (hogere huren bij verhuizing) en de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhogingen.

huur Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)Veel partijen die tot nu toe altijd voor een gematigd huurbeleid zijn (GroenLinks, PvdA en ChristenUnie) verhogen de huren hier bovenop ook nog fors, met meer dan 1% per jaar. Voor huurders, die over het algemeen lage inkomens hebben, dreigt hiermee een extra aanslag op de koopkracht. PvdA en GroenLinks beschermen de koopkracht voor de huurders met de laagste inkomens gelukkig nog door een verbetering van de huurtoeslag, maar D66 wil de huurtoeslag fors korten (€ 300 miljoen).

Verhuurdersheffing

In het basispad van het CPB is ook al de voorgenomen verhuurdersheffing van 760 miljoen opgenomen. Daarbovenop willen partijen de komende kabinetsperiode de heffing fors verhogen; zo willen VVD en PvdA  de verhuurdersheffing zelfs verdubbelen. Het CDA wil, dat verhuurders door middel van een huurkorting zorgen voor een verlaging van de huurtoeslaguitgaven met 1,6 miljard. Hiermee zullen de problemen op de woningmarkt (inzakkende investeringen) en de huurmarkt (wachtlijsten, te weinig onderhoud) alleen maar toenemen.

Oproep Woonbond

De Woonbond vraagt politieke partijen om de koopkracht van huurders niet verder onder druk te zetten door hoge huurverhogingen en aantasting van de huurtoeslag. In plaats van investeringen af te knijpen door extra heffingen, moeten investeringen in de huursector gestimuleerd worden.

Door de verhuurdersheffing te vervangen door een investeringsfonds, of niet-vrijblijvende investeringsafspraken kunnen we twee vliegen in één klap slaan: stimulering van de bouw en oplossing van de problemen in de huursector (wachtlijsten, woningverbetering, energiebesparing).

7 september: Het grote huurdebat

De Woonbond organiseert op 7 september 2012 in Utrecht het grote huurdebat. Naast een discussie over het woningmarktplan Wonen 4.0 zal onder leiding van Pieter Hilhorst met politici gediscussieerd worden over het huurbeleid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.