Bijgewerkt: 30 juni 2022

Honden onder appèl in het Amsterdamse Bos

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Amsterdamse Bos
13-03-2009

Het aantal klachten over loslopende honden in delen van het Amsterdamse Bos neemt toe. Vooral fietsers, hardlopers en ruiters hebben vaker last van loslopende honden. Daarom gaan de boswachters in samenwerking met de politie de komende tijd verbaliserend optreden om overlast van loslopende honden tegen te gaan. Zij doen dat op grond van de APV’s van Amstelveen en Amsterdam.

Honden Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Loslopende honden in het Amsterdamse Bos


Honden zijn welkom in het Amsterdamse Bos en mogen op veel plekken loslopen. Waar ze aangelijnd moeten worden of verboden zijn, wordt dit met borden aangegeven. De keuze van de aanlijn- en verbodsgebieden is gebaseerd op flora- en faunabescherming en het vermijden van conflicten met overige bosbezoekers. Zo zijn honden verboden in het gebied Oeverlanden De Poel en geldt een aanlijngebod in sportparken.

Op plekken waar honden los mogen lopen moet de hond onder appèl staan, dat wil zeggen onder toezicht staan van de eigenaar of houder en gecorrigeerd worden als dat nodig is. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de hond te laten struinen of jagen door de bospercelen. De eigenaar of houder moet daarnaast overlast en hinder voor andere bosbezoekers voorkomen.

In de APV’s van de gemeentes Amstelveen en Amsterdam staat omschreven waar de aanlijn- en verbodsgebieden liggen en wat de regelgeving voor hondenbezitters en honden uitlaatcentrales is.

APV?

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (vroeger Algemene Politie Verordening) is de in Nederland gebruikelijke term voor door de gemeente uitgevaardigde (lagere) wetgeving.

De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid dit soort wetgeving uit te vaardigen. In bestuursrechtelijke termen is de APV gewoonlijk een algemeen verbindend en verplichte aanwijzing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.