Bijgewerkt: 18 september 2021

Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn tussen Haarlem - Amstelveen - Zuidas

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
19-12-2013

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stemmen in met een voordracht aan PS voor gedeeltelijke financiering van een aantal maatregelen voor de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) van Haarlem via Schiphol-Noord naar Amstelveen en de Zuidas voor een totaal van € 2,19 miljoen.

Met het programma HOV A9 worden de bestaande buslijnen die op de A9 corridor rijden –de lijnen 175 en 176- opgewaardeerd  naar HOV kwaliteit. Dat past goed bij het huidig functioneren van beide lijnen die een groeiend aantal reizigers laten zien. Maar wel onvoldoende scoren op betrouwbaarheid, reizigerscomfort en reistijd. Met de aanleg wordt de “missing link” tussen het R-net netwerk en het bestaande NS-netwerk opgevuld en hoogwaardig.

De maatregelen betreffen o.a. de aanleg van een halte bij Badhoevedorp, (in combinatie met de omlegging van de A9), de realisatie van het knooppunt Schiphol-Noord, de aanleg van een fietsbuis en het verlengen van  een bestaande halte op de N205 richting A9.

bus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

R-net, of Randstadnet is een samenwerkingsproject van overheden en vervoerders in de Randstad op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer. Hier op de foto verlaat buslijn 300 van Connexxion het busstation Amstelveen


Samenwerking

Het totale investeringsvolume voor alle projecten uit het programma HOV A9 is geraamd op € 35,7 miljoen. De Stadsregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen en Haarlem en Schiphol werken samen aan de realisatie van deze projecten en dragen hier financieel aan bij.

De HOV A9 is opgenomen in het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (AROV), een programma waarmee in oktober 2008 door de toenmalige ministerraad is ingestemd als uitvoering van haar mobiliteitsaanpak. HOV A9 is een van de 48 AROV-projecten dat als doel heeft de reissnelheid te verhogen, ontbrekende verbindingen aan te leggen en capaciteitsproblemen op te lossen.

HOV A9

Als onderdeel van het regionale HOV-netwerk (R-net) krijgt de regio een frequente, snelle en betrouwbare OV-verbinding met Amsterdam, Schiphol en Haarlem. HOV A9 biedt reizigers meer betrouwbaarheid, meer comfort en meer actuele reisinformatie. Deze snelle, hoogfrequente en comfortabele busverbinding is een serieus alternatief voor de auto en levert een bijdrage aan het op peil houden van de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie van de regio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.