Bijgewerkt: 21 februari 2024

Hoorzitting over Bovenkerkerpolder

Nieuws -> Provincie

Bron: Amstelveenweb.com
07-09-2007

Op donderdag 6 september 2006 organiseerde de Provincie Noord-Holland een hoorzitting in het Dorint Airport-Hotel op Schiphol-Oost. Deze hoorzitting werd gehouden in verband met de plannen voor de gedeeltelijke herziening van het Streekplan Noord-Holland Zuid

Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De elf statenleden van de hoorzittingcommissieIn het Streekplan Noord-Holland Zuid staat, dat de economie zich tot 2020 verder moet ontwikkelen in de regio, maar de leefbaarheid waterhuishouding en bereikbaarheid moeten worden verbeterd. De provincie Noord-Holland creëert de ruimtelijke voorwaarden in het streekplan, zodat de kwaliteit van de leefomgeving veilig blijft voor de huidige bevolking en volgende generaties.

Conceptwijziging
Omdat een conceptwijziging is doorgevoerd in het streekplan Noord-Holland Zuid, heeft de commissie besloten meerdere inspraakdagen te houden. Tijdens deze dagen kon iedereen haar/zijn opmerkingen over dit plan uitleggen, maar ook via de zogenaamde “zienswijzen” schriftelijk naar de commissie sturen. Er werden twee vergaderingen op de agenda geplaatst, een in de middaguren voor organisaties en ‘s avonds voor particulieren. De aanwezige 11 leden van de provinciale staten in het Dorint Hotel onder leiding van de voorzitter Dré Kraak (VVD) van Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid, trachtten meer achtergrondinformatie te krijgen van de betrokkenen, over wat er aan de hand is met onder andere de Bovenkerkerpolder.

Wethouder Pols
Wethouder Remco Pols van ruimtelijke ordening van de gemeente Amstelveen, vertelde de commissie dat de gemeente uiterste zorgvuldigheid betracht:
-heeft het programma van eisen geformuleerd,
-er zijn aanvullende onderzoeken gedaan,
-er is getoetst zowel op gemeentelijk- als provinciaal niveau wat de Bovenkerkerpolder betreft. Vervolgens zei wethouder Pols, dat niemand kan zeggen, dat de gemeente Amstelveen niet democratisch heeft gehandeld of van plan is de Bovenkerkerpolder te verkwanselen.

Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Pols voor de commissie


Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Dré Kraak voorzitter van de commissie


Golfodrama
Omdat elke natuurorganisatie in Nederland tegen woning- en golfbaan bouw is, is het voor de organisaties als Golfodrama en Bovenkerkerpolder Natuurlijk en andere betrokkenen erg spannend wat de uitkomst van de hoorzitting wordt. Volgens het streekplan kan de gemeente de bouwgrens verleggen en dan zal een waardevol gebied met bijzondere natuur-, landschap- en cultuurhistorische waarden, de Bovenkerkerpolder verdwijnen.

Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Tussen het publiek zaten ook Francien Goudsbloem van Bovenkerkerpolder Natuurlijk en Frank Stroobants van Golfodrama


De belangstelling was groot. Niet alleen ’s middags waren er vanuit de organisaties veel aanwezigen. Ook ’s avonds zat de zaal vol en luisterden de ruim 200 aanwezigen naar de betogen van de diverse sprekers. Het was goed dat deze hoorzittingen waren georganiseerd, maar belangrijker is dat er ook echt iets met alle opmerkingen wordt gedaan. We wachten af. Eén van de belangrijkste en sterkste tegenstanders van het plan om een 9 holes golfbaan in de Bovenkerkerpolder te bouwen is het Golfodrama. Golfodrama is een zinspeling op GolfoDrome, een initiatief van Loogman en Grontmij. Het wijst op een drama voor de omwonenden en agrariërs als de plannen inderdaad uitgevoerd worden.

Frank Stroobants was de woordvoerder van Golfodrama en sprak over het behoud van de Bovenkerkerpolder. Na de heer Stroobants ging veehouder de heer Henk van Schaik, over zijn polder te vertellen:Commissie
De reacties die de commissie had gekregen worden vervolgens door de gedeputeerde staten beoordeeld en omgezet in een Antwoordnota. Deze wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken ter nadere bespreking en beoordeling. De commissie wilde deze avond van de aanwezigen aanvullende informatie horen over de bezwaarschriften en de ingediende zienswijzen, om hiermee rekening te kunnen houden als ze aan Provinciale Staten gaan adviseren.

Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De zaal van het hotel was helemaal vol met geïnteresseerden


ROG
Dat betekent, dat op 1 november 2007 in de commissie ROG (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) het advies wordt vastgesteld. Vervolgens wordt dan op 19 november in de vergadering van Provinciale Staten als geheel, een definitief besluit genomen over de wijziging van het Streekplan Noord-Holland Zuid en het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.