Bijgewerkt: 4 december 2022

Houd huren betaalbaar in heel Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
02-02-2011

Huurexplosie dreigt in gebieden met woningnood

Woonbond lanceert actie ‘Houd huren betaalbaar in heel Nederland’

 Het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen dreigt, ondanks het inflatievolgend huurbeleid, de huren in veel regio’s met wel 120 euro per maand te verhogen. Dit plan van het kabinet is tot nu toe onderbelicht gebleven, maar bedreigt de betaalbaarheid voor huurders met lage- en middeninkomens in zogenaamde 'schaarstegebieden' aanzienlijk.

De Woonbond vindt, dat lokale en landelijke politici kleur moeten bekennen en er voor moeten zorgen, dat deze heilloze plannen de prullenbak in gaan. De komende maanden voert de bond samen met de lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies actie, waarbij het motto is ‘Houd Huren betaalbaar in Heel Nederland’.

Hogere maximumhuren

In het regeerakkoord Rutte-Verhagen is het voornemen opgenomen om in de regio’s met schaarste het aantal woningwaarderingspunten (WWS) met maximaal 25 te verhogen. De verhoging wordt afhankelijk van de WOZ-waarde van een woning. Op dit moment is nog niet bekend, hoe het voorstel precies wordt uitgewerkt, maar duidelijk is wel dat de effecten ervan desastreus uitpakken.

De maatregel leidt namelijk tot huurverhogingen van wel 120 euro per maand. Een groot deel van de huurwoningvoorraad wordt daardoor ontoegankelijk voor de laagste inkomens. En ook huurders met modale inkomens kunnen straks geen betaalbare huurwoning meer krijgen. De huren zullen voor hen meer dan een derde van hun inkomen opslokken en daar komen nog de overige woonlasten (zoals energiekosten) bovenop. Ook de doorstroming komt nog meer in de knel. In gemeenten met een zeer gespannen woningmarkt kan het zelfs leiden tot een huurinfarct.

Lokale actie

Plaatselijk worden verhuurders en politici benaderd met de vraag wat zij vinden van het regeringsvoornemen om de maximale huur op te trekken. Feitelijk wordt hen verzocht om kleur te bekennen. En vooral ook om te beargumenteren waarom men een bepaald standpunt inneemt. Door die reacties in te zamelen en landelijk (met naam en functie van betrokkene) te publiceren, stellen we huurders in staat om 2 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen een overwogen keuze te maken.

Schaarstegebieden

Om welke regio’s het gaat, is nog onzeker. Het Centraal Plan Bureau (CPB) gaat ervan uit, dat een dertiental regio’s worden bedreigd. Dat zijn de regio’s (steden en omgeving): Haarlem, Amsterdam, Veluwe, het Gooi, Utrecht, Leiden, Den Bosch, Zuidwest Gelderland, Delft, Alphen aan de Rijn, Zuidoost Brabant, Eindhoven en Alkmaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.