Bijgewerkt: 3 december 2023

Hudson's Bay bye bye

Nieuws -> Informatief

Bron: Certa Legal/Amstelveenweb.com
04-01-2020

De Rechtbank Amsterdam heeft op 31 december 2019 het faillissement van Hudson's Bay Nederland uitgesproken. Alle Hudson's Bay-winkels in Nederland zijn per 1 januari 2020 gesloten. De komende twee maanden zal een zeer beperkte groep van (deels) Hudson’s Bay-medewerkers onder leiding van de curatoren de warenhuizen ontruimen en opleveren aan de verhuurders. De curatoren wikkelen het faillissement van Hudson’s Bay vervolgens verder af. – meldt het Amsterdamse
advocatenkantoor Certa Legal.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Hudson's Bye - staat op een bord bij de ingang van het voormalig warenhuis in Amstelveen op 4 januari 2020


Direct na het verlenen van de surseance van betaling aan Hudson’s Bay op 28 november 2019 hebben bestuur en bewindvoerders maatregelen getroffen om het eerder overeengekomen sociaal plan voor de ruim 1.400 medewerkers veilig te stellen. Om onrust onder personeel, leveranciers, verhuurders en onderhuurders zoveel als mogelijk te beperken en daarmee de succeskansen op een maximalisering van de opbrengst in deze periode te vergroten, is besloten de reeds in gang gezette orderly winddown in ‘gecontroleerde vorm’ zoveel als mogelijk voort te zetten. De reeds lopende opheffingsuitverkoop van de winkels is daarom gecontinueerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Lege schappen in Hudson's Bay Amstelveen op 4 januari 2020


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Bye bye Hudson's Bay Amstelveen!


Stephan van de Kant (Wieringa Advocaten) en Ernst-Paul Pandelitschka (Certa Legal), bewindvoerders: 'Helaas hebben we moeten constateren dat goede verkoopresultaten in december niet tot een redding van de onderneming hebben geleid. Dat heeft mede te maken met de uitspraken van de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam van 5 november 2019 die in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam zijn bekrachtigd. Als gevolg daarvan is HBC Netherlands B.V. onder meer gehouden de gehuurde panden in Amsterdam en Breda te blijven exploiteren tot 31 augustus 2022 op straffe van een dwangsom van € 100.000,- per dag en kan hieraan geen gevolg geven. Samen met het bestuur is dan ook besloten dat een continuering van de warenhuisexploitatie in 2020 niet reëel is.'
Lees ook onze reportage van 14 maart 2019: The Bay in Amstelveen is feestelijk geopend!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.