Bijgewerkt: 24 maart 2023

Huisarts tijdens stage in Amstelveen verdacht van ontucht

Nieuws -> Informatief

Bron: OM/Gemeente Amstelveen
14-09-2018

Op 14 september 2018 - tijdens een pro-forma-zitting in het Arrondissementsparket Den Haag in de zaak tegen een 38-jarige huisarts Maarten B. uit Leiden - hebben de officieren van justitie een aanvullende tenlastelegging aangekondigd. Die aanvullende tenlastelegging betreft het heimelijk filmen door de man in twee praktijken, waar hij als invalarts werkte – meldt het OM. Het gaat daarbij om een praktijk in Schiedam en een in Amstelveen. Heimelijk filmen is een strafbaar feit. Bovendien beoordeelt het OM 18 van deze filmpjes als het bezit en de vervaardiging van kinderporno. Daarnaast is op een aantal van de filmpjes te zien dat de huisarts bij zeven patiënten uit Amstelveen handelingen verricht die volgens het OM medisch niet noodzakelijk zijn. Het OM legt dit laatste ten laste als ontucht met een patiënt.

Eerder werd al bekend dat de man verdacht wordt van het betasten en filmen van vier kinderen in de privésfeer in Leiden, van het bezit en vervaardigen van kinderporno en het heimelijk maken van het filmpje in een praktijk in Schiedam. Ook was bekend dat de man in een aantal praktijken waar hij als invalarts werkte, heimelijk gefilmd heeft. Deze filmpjes moesten echter beoordeeld worden door een deskundige op het gebied van huisartsengeneeskunde om te kunnen bepalen of het handelen medisch noodzakelijk was of niet. Dat is inmiddels gebeurd.Volgens het OM heeft de man zeven patiënten van een praktijk uit Amstelveen betast op een manier die medisch niet noodzakelijk was en die als ontuchtig kan gelden. Hij werkte daar vanaf januari 2010 tot en met augustus 2010. Rechtstreeks betrokken patiënten en/of hun ouders zijn op de hoogte gebracht en worden begeleid. Zij hebben aangifte gedaan. Het onderzoek naar een aantal gegevensdragers van de man loopt nog.

Hoewel de man op verschillende plekken in de Randstad als invalarts heeft gewerkt (overigens niet in Leiden), heeft het OM vooralsnog niet kunnen vaststellen dat hij op andere plekken (buiten Schiedam en Amstelveen) strafbare feiten heeft gepleegd. Uit privacy-overwegingen geeft het OM geen namen van de praktijken, noch van de slachtoffers. Vanwege de controleerbaarheid zijn de namen bekend bij de rechtbank en de verdediging.

Leidse huisarts ook verdacht van heimelijk filmen in Amstelveen acht jaar geleden

Op vrijdag 14 september 2018 heeft een pro-forma-zitting plaatsgevonden in de zaak tegen een 38-jarige huisarts uit Leiden. De man wordt onder meer verdacht van het heimelijk maken van filmopnames van patiënten. Het heimelijk filmen heeft zich acht jaar geleden ook in Amstelveen voorgedaan aan de voormalige praktijk aan de Kierkegaardstraat – meldt de gemeente Amstelveen in een bericht. Alle patiënten die voorkomen op het beeldmateriaal zijn door de politie geïnformeerd. De praktijk Kierkegaard is inmiddels overgenomen door de huisartsen Frakking & Tjin-A-Ton in Marne. De man liep in de periode januari – augustus 2010 stage als huisarts-in-opleiding bij deze praktijk aan de Kierkegaardstraat.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Bas Eenhoorn, ook namens de wethouders: 'Ik vind het verschrikkelijk voor de betrokken jonge vrouwen, kinderen en hun ouders. Het is fijn dat hen goede nazorg is geboden. Daarnaast heb ik nauw contact met de Amstelveense huisartsenpraktijk, voor wie deze situatie ook niet makkelijk is. ' De man wordt ervan verdacht dat hij in Amstelveen circa 40 filmopnamen van patiënten heeft gemaakt. De patiënten die voorkomen op beeldmateriaal, zijn inmiddels allemaal door de politie geïnformeerd. Aan hen is begeleiding en nazorg aangeboden. Het Openbaar Ministerie heeft geen indicatie dat er meer slachtoffers zijn dan nu bekend. De huisartsenpraktijk informeert alle patiënten per brief en is voor hen bereikbaar voor vragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.