Bijgewerkt: 19 mei 2024

Huisartsen Coöperatie Amstelland voor de toekomstbestendige huisartsenzorg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-12-2020

De huisartsenzorg in de regio Amstelland toekomstbestendig organiseren. Met dat doel starten de gemeente Amstelveen, de Huisartsen Coöperatie Amstelland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een gezamenlijk onderzoek. Hieruit vloeit zowel een advies voor de korte als lange termijn voort. Aanleiding is het onlangs gepubliceerde Regiobeeld Amstelland (pdf 67 pagina’s). Hieruit blijkt dat de vraag naar huisartsen in de regio fors zal groeien. De eerste resultaten van het onderzoek worden in januari 2021 verwacht.

Uit het regiobeeld Amstelland dat oktober werd gepubliceerd, blijkt dat de vraag naar huisartsen de komende jaren fors hoger wordt dan het aanbod. De verwachting is dat er vaker een patiëntenstop komt. Er is een netto instroom van ruim 20% aan huisartsen in 2028 nodig. Dit is fors meer dan de huidige capaciteit.

Urgentie. 'Wij merken al een tijdje dat de huisartsenzorg in Amstelveen niet goed verdeeld is. Hierdoor zijn er in bepaalde buurten te weinig huisartsen terwijl in andere wijken dit probleem minder speelt. Ook krijgen wij vanuit onze collega’s van Zorgbemiddeling en Advies signalen van nieuwe bewoners in vooral Amstelveen Zuid dat zij geen huisarts meer kunnen vinden. Het is dus belangrijk om nu te handelen' - vertelt Inge Huernink, seniorinkoper huisartsenzorg bij Zorg en Zekerheid

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Ook de gemeente Amstelveen ziet deze urgentie. 'Iedereen zou een huisarts in de buurt moeten hebben. Dat er in een aantal wijken in Amstelveen een tekort is aan huisartsen vind ik onacceptabel. Het aantal inwoners neemt de aankomende jaren ook nog toe. Met dit onderzoek zetten we de eerst stap om te zorgen dat iedereen in de toekomst weer een huisarts in de buurt heeft' - zegt Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Amstelveen.

Minder patiënten per huisarts. De huisartsen Coöperatie Amstelland sluit zich aan bij het standpunt van de gemeente. 'Huisartsen in de regio Amstelveen vinden het belangrijk dat ook in de toekomst een kwalitatieve en gezonde huisartsenzorg beschikbaar is binnen de gemeente', zegt Abram Rutgers, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Amstelland. 'Er zijn meerdere partijen nodig om dit te verwezenlijken. Daar is dit onderzoek voor bedoeld: een samenwerking tussen alle Amstelveense huisartsen, de gemeente en de zorgverzekeraar, om te werken aan een blijvend gezonde huisartsenzorg voor alle inwoners in de regio Amstelland.'

Vanuit de gezamenlijke behoefte aan een toekomstbestendige oplossing hebben de HCA, de gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid gezamenlijk het adviesbureau Seeder de Boer opdracht gegeven een onderzoek te starten. Hieruit vloeit een advies voort over hoe de capaciteit van de huisartsenzorg in de gemeente Amstelveen toekomstbestendig gemaakt kan worden. Het is de bedoeling dat dit advies verbreed kan worden naar de gehele Amstelland regio en zowel betrekking heeft op de korte als de lange termijn (5-10 jaar). Vanuit de HCA worden de wens tot praktijkverkleining en de mogelijkheden van aansluiting bij gezondheidscentra in het onderzoek meegenomen.

Nieuwe oplossingen. 'Het is belangrijk ook een analyse te maken van de huisartsenzorg die momenteel wordt geboden en gevraagd. Daarna kun je bijvoorbeeld besluiten bepaalde zorg onder te brengen bij ondersteunend personeel. Of meer mensen door te verwijzen naar het sociale domein voor Welzijn op Recept. Complexere zorgvragen kunnen leiden tot meer samenwerking met de ziekenhuiszorg. Ook e-health kan een oplossingsrichting zijn voor de huisartsenzorg'  - zegt Inge Huernink van Zorg en Zekerheid. De eerste resultaten van het onderzoek naar toekomstbestendige huisartsenzorg in Amstelveen worden in januari 2021 verwacht. De samenwerkingspartners hopen dat de oplossingen uit het onderzoek ook op andere plekken in de regio ingezet kunnen worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.