Bijgewerkt: 3 december 2022

Huishoudhulp bij 2000 Amstelveense inwoners in 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-08-2014

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg en Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

De huidige contracten van de hulp bij het huishouden lopen op 31 december 2014 af. Op 1 oktober besluit de gemeenteraad naar verwachting over het overgangsrecht en het toekomstig budget voor de hulp bij het huishouden. Voor het college rest er dan onvoldoende tijd om voor 1 januari 2015 nog een volwaardig inkooptraject af te ronden. Om continuïteit in de dienstverlening voor de inwoners die deze hulp nodig hebben te waarborgen, wil het college voor 2015 een nieuw contract aangaan met de huidige aanbieders. Voor 2016 (en verder) kan dan ingekocht worden op basis van de nieuwe kaders die door uw raad vastgesteld worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg en Financiën


Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden omvat het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden in verband met ziekte, stoornis, aandoening of beperking. Op dit moment zijn er bijna 2000 inwoners die er gebruik van maken. In totaal gaat het in 2014 om een bedrag van € 5,4 miljoen aan hulp bij het huishouden, geleverd door gecontracteerde aanbieders. Ook in 2015 zal dit bedrag nodig zijn. De verdeling per aanbieder van Hulp bij het huishouden (in 2013) vindt u in de bijlage.

Nieuwe contracten

Belangrijkste onderdeel van de nieuwe contracten is de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en de communicatie van de aanbieders met hun Amstelveense klanten. Het college maakt zich zorgen, of de dienstverlening bij de aanbieders op het gewenste niveau is en of de gemeente hier voldoende zicht op heeft. Op grond van de huidige contracten ontvangt de gemeente alleen achteraf managementinformatie over doorlooptijden en klachten. In de nieuwe contracten wordt opgenomen dat de aanbieders direct aangeven, wanneer er problemen met de dienstverlening zijn en wordt afgesproken, dat klachten direct voor de gemeente inzichtelijk zijn. Waar nodig, kan de gemeente dan direct ingrijpen. Daarnaast wordt in de contracten opgenomen, dat brieven van aanbieders aan klanten van tevoren met de gemeente worden afgestemd.

Duidelijkheid voor inwoners, werknemers en aanbieders

Voor het college staat de continuïteit voor de inwoners die deze hulp nodig hebben voorop. Voor de inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen is de relatie met de hulpverlener van groot belang, zo werd mij eens te meer duidelijk, toen ik onlangs een bezoek bracht aan een 93-jarige vrouw die hulp bij het huishouden ontvangt. Ook de werknemers zelf zijn gebaat bij duidelijkheid. De aanbieders weten nu, waar zij bij de gemeente Amstelveen aan toe zijn, zodat zij hun bedrijfsvoering voor volgend jaar op orde kunnen brengen. In de onderhandeling zal erop worden ingezet, dat de relatie tussen de inwoner en de hulpverlener zoveel mogelijk wordt voortgezet. De inwoners die op dit moment hulp bij het huishouden ontvangen worden per brief geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe contracten met bestaande aanbieders. De aanbieders hebben inmiddels een uitnodiging tot onderhandeling ontvangen.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Herbert Raat wethouder Zorg en FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.