Bijgewerkt: 3 december 2021

Hulp bij belastingaangifte in bibliotheken en buurthuizen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
13-02-2018

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren.

Vorig jaar hielden bibliotheken en maatschappelijke organisaties voor het eerst samen spreekuren. Dit gebeurde in 88 bibliotheken, verspreid over het land. Het doel is dit jaar om op 150 locaties spreekuren voor belastingaangifte te hebben, zodat meer burgers dichtbij hun woonplaats ondersteuning ontvangen. De spreekuren kunnen door het hele land verschillende vormen aannemen, van een invulcursus aangifte tot hulp bij het daadwerkelijk doen van aangifte. Via Belastingdienst.nl/aangifte kunnen mensen zien, of en waar er een spreekuur is in hun woonplaats. Ook mensen die de BelastingTelefoon bellen voor hulp, wordt verteld waar ze terecht kunnen.Laagdrempelig en dichtbij. 'Bibliotheken zijn voor veel mensen dichtbij, ze zijn laagdrempelig en er zijn computers beschikbaar. Daarom is het ook een goede plek om ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben' - zegt Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst.

Basis verder uitbouwen. 'In 2017 is er een basis gelegd, die we dit jaar verder willen uitbouwen. Om het bereik nog verder te vergroten hopen we dat meer maatschappelijk dienstverleners spreekuren houden in bibliotheken', zegt Spros. Jos Debeij, hoofd afdeling bibliotheekstelsel van de Koninklijke Bibliotheek, vult aan. 'Het is de bedoeling, dat er dit jaar een landelijk dekkend netwerk van bijna 150 bibliotheken is, waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning.'

'Het is mooi, dat we onze krachten bundelen en dat hulp bij de belastingaangifte op steeds meer plekken in de buurt plaatsvindt' - zegt Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland. 'Laagdrempelige hulp voorkomt schulden en andere problemen. Het invullen van belastingformulieren is in de loop der jaren wel eenvoudiger geworden. Burgers met complexere vragen over de belastingen en toeslagen kunnen het hele jaar door in hun buurt terecht bij sociaal raadslieden. Hoe eerder hoe beter!'

Lokaal maatwerk maakt succes mogelijk. Debeij: 'Wat we hebben geleerd is, dat het lokale maatwerk van bibliotheken en maatschappelijke organisaties succes mogelijk maakt. Die organisaties zitten namelijk in de haarvaten van de samenleving, en via hun netwerken kun je burgers bereiken die ondersteuning nodig hebben.'

Maatschappelijke organisaties. De Belastingdienst ondersteunt de maatschappelijke organisaties die hulp bieden aan mensen bij hun belastingen en toeslagen via voorlichtingsbijeenkomsten, speciale contactpersonen waarbij ze terecht kunnen met vragen en een online kennisnetwerk waar ze informatie kunnen vinden en cursussen kunnen volgen. De Belastingdienst biedt ook zelf hulp bij het doen van aangifte. Op Belastingdienst.nl/aangifte staat het antwoord op de meeste vragen.

Via sociale media of de Belastingtelefoon kunnen mensen vragen stellen. Het is ook mogelijk om langs te komen op één van de locaties van de Belastingdienst. In samenwerking met studenten biedt de Belastingdienst hier hulp bij het invullen van de aangifte. Hiervoor kan telefonisch een afspraak gemaakt worden. Een netwerk van lokale hulp in bibliotheken, maatschappelijke organisaties en andere locaties zorgt voor een landelijke dekking voor persoonlijke hulp bij aangifte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS