Bijgewerkt: 25 juni 2022

Hulp op maat voor kwetsbare kinderen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-04-2020

Nu het kabinet heeft besloten dat scholen tot en met de meivakantie dicht zijn, groeit landelijk de zorg om kwetsbare kinderen en gezinnen. Kinderen voor wie school en kinderopvang vaak een veilige haven zijn. Sinds de start van de schoolsluiting werkt de gemeente Amstelveen samen met scholen en kinderdagverblijven om deze kwetsbare kinderen en gezinnen goed in beeld te krijgen en hun passende hulp te geven.

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs: 'Kinderen in kwetsbare situaties verdienen onze volledige aandacht en hulp. Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties overleg ik wekelijks hoe we deze gezinnen en kinderen kunnen bereiken en welke hulp we bieden. Want er is hulp beschikbaar, op verschillende manieren.' Jeugdhulpverleners en het sociaal team van de gemeente houden de vinger aan de pols door deze kwetsbare gezinnen regelmatig te bellen. Ook pedagogisch medewerkers, schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiders en leerkrachten doen hun best om kwetsbare kinderen en gezinnen telefonisch te bereiken. Als blijkt dat kinderen of gezinnen hulp nodig hebben, dan wordt per kind samen met het gezin gekeken naar passende hulp. Dit kan gaan om het verstrekken van internetaansluitingen en apparaten, meer hulp bij thuisonderwijs, begeleiding thuis of een huisbezoek. Ook noodopvang kan voor deze kinderen en gezinnen een oplossing zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs


Kinderen in de noodopvang. Noodopvang is niet alleen toegankelijk voor Amstelveense kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Het is ook gratis toegankelijk voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie In Amstelveen zijn afgelopen week op rustige dagen circa 70 en op drukke dagen 130 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen. In de leeftijd van 4 tot 12 jaar waren dit circa 200 kinderen op piekdagen. Circa 1 op de tien van deze kinderen heeft een sociaal medisch indicatie of komt uit een kwetsbare thuissituatie.

De gemeente heeft nauw contact met het school maatschappelijk werk op de middelbare scholen. Zoals ook bij een ‘gewoon’ schoolverzuim gebruikelijk is, registreert leerplicht de meldingen van digitaal verzuim en gaat indien nodig in overleg met school tot actie over. Dat kan betekenen dat de leerplichtambtenaar het kind thuis bezoekt om te kijken wat er speelt en waar dit kind mee geholpen kan worden.

Heeft u zelf extra ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld bij het thuisonderwijs van uw kind of wilt u noodopvang voor uw kind? Neem dan contact op met uw eigen school. Zij helpen u verder. Aan deze hulp of eventuele noodopvang zijn geen kosten verbonden. Is uw kind onder de vier jaar, neem dan contact op met de gemeente op nummer 020-540 49 11 of stuur een e-mail aan corona@amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.