Bijgewerkt: 25 mei 2024

Huurverhoging vanaf 43.000 euro inkomen toegestaan

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
08-07-2011

Huishoudens met een inkomen vanaf 43.000 euro kunnen een extra huurverhoging van maximaal 5% bovenop de inflatie krijgen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Weekers van Financiën mee ingestemd.

Ook wordt de maximale huur in de 10 regio’s met de hoogste WOZ-waarden verhoogd. Hiermee wordt de doorstroming in de woningmarkt bevorderd, zodat er meer woningen voor lagere inkomens beschikbaar komen. De maatregel gaat in per 1 juli 2012.

Flat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een flat in Amstelveen met huurwoningen


Verklaring Belastingdienst

Verhuurders die een voorstel tot huurverhoging willen doen, krijgen op verzoek een verklaring van de Belastingdienst. De verklaring meldt alleen of het gezamenlijke huishoudinkomen van de bewoners hoger, lager of gelijk is aan € 43.000. Uitgangspunt is het inkomen in het tweede jaar voorafgaand aan de eventuele huurverhoging.

Woningwaarderingstelsel

Huurders blijven beschermd door de maximale huur in het Woningwaarderingstelsel. Dit huurplafond mag bij nieuwe verhuringen met maximaal 25 extra punten worden verhoogd in de 10 regio’s met de hoogste WOZ-waarden. De huurprijzen in deze gebieden sluiten dan beter aan op wat huurders en verhuurders nu al reëel vinden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.