Bijgewerkt: 13 april 2021

HyWay 27 onderzoek voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur

Nieuws -> Informatief

Bron: Ministerie van Economische Zaken
15-06-2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat samen met Gasunie en TenneT onderzoeken onder welke voorwaarden een deel van het bestaande gasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Dit onderzoek, genaamd HyWay 27, moet de benodigde informatie opleveren, zodat tijdig kan worden besloten over de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof. Het eindrapport is naar verwachting eind 2020 gereed.

Foto Amstelveen
(Foto Guus Schonewille/Ministerie van Economische Zaken - 2019)

Ir. Eric Wiebes (VVD) minister van Economische Zaken en KlimaatHet kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor CO2-vrije waterstof bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De opschaling van waterstof draagt namelijk niet alleen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar biedt ook kansen voor economische groei, zoals is toegelicht in de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn. Nederland kan dankzij haar gunstige ligging, de internationale havens en de aanwezige gasnetten en opslagcapaciteit ook in de toekomst een hub-functie vervullen voor energie.

HyWay 27. Met de recent gepubliceerde kabinetsvisie waterstof heeft het kabinet een ambitieuze beleidsagenda gepresenteerd om de ontwikkeling van een duurzame waterstofketen tot stand te brengen. Vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit is een belangrijk uitgangspunt dat de bestaande aardgasinfrastructuur waar mogelijk (gefaseerd) wordt hergebruikt voor het transport van waterstof. Met het onderzoek HyWay 27 brengen netbeheerders Gasunie en TenneT samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in kaart hoe en onder welke voorwaarden het bestaande gasnet in de toekomst kan worden benut voor het transport van waterstof.

Foto Amstelveen
(Bron Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 2020)

De kaart van HyWay 27 op de tekentafel


Europese waterstofmarkt. De waterstofmarkt is bij uitstek internationaal. Het is daarom belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de vraag en het aanbod op de Noordwest-Europese waterstofmarkt. Havenbedrijf Rotterdam zal het potentiële importaanbod (uit overzeese gebieden) in kaart brengen, waarbij ook een de mogelijkheid van aansluiting van de waterstof hoofdinfrastructuur (zgn. waterstofbackbone) op grensoverschrijdende pijpleidingen in buurlanden als Duitsland en België wordt onderzocht. Gedurende het onderzoek worden verschillende belanghebbenden betrokken om de bevindingen te toetsen. Het eindrapport is naar verwachting eind 2020 gereed. Lees ook: de Kamerbrief van minister Wiebes over groeistrategie voor Nederland op de lange termijn (pdf 24 pagina’s). Bekijk de webpagina’s van TNO: Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2018)

De locatie van de waterstoffabriek van Gasunie HyStock in Veenendal, Groningen. Het is een waterstofinstallatie, waarin duurzame (zonne-)energie en groene stroom van het net worden gebruikt om water om te zetten in waterstof en zuurstof. Waterstof gaat volgens de Gasunie een grote rol spelen in de energietransitie en CO2-reductie. Voor de productie van groene waterstof wordt elektrolyse gebruikt


Waterstof is het chemische element met het symbool H en atoomnummer 1. Met een standaard atoomgewicht van 1,008 is waterstof het lichtste element in het periodiek systeem. Waterstof is de meest voorkomende chemische stof in het heelal en vormt ongeveer 75% van alle baryonische massa's. Niet-resterende sterren bestaan voornamelijk uit waterstof in de plasmatoestand. De meest voorkomende isotoop van waterstof, protium genoemd (naam zelden gebruikt, symbool 1H), heeft één proton en geen neutronen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.