Bijgewerkt: 27 juni 2022

Identiteitsfraude voorkomen

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
10-01-2013

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude betekent ,dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen, of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is, dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt, krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

paspoort Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Nationaal paspoort, model 2006


Hoe vaak komt identiteitsfraude voor?

Iedereen die een identiteitsbewijs heeft, kan met identiteitsfraude te maken krijgen. In 2011 was vijf procent van de Nederlanders het slachtoffer van identiteitsfraude. Omgerekend zijn dat een paar honderdduizend mensen.

Wie mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken?

Een klein aantal organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent echter niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven. A

ls u lid wordt van een sportschool, of een telefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven. Op de website van het College bescherming persoonsgegevens vindt u meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd, waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie:

1.       dat het een kopie is

2.       voor wie, of welk product hij bedoeld is

3.       de datum, waarop u hem afgeeft.

Lees meer: CBP richtlijn voor het gebruik van een 'kopietje paspoort'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.