Bijgewerkt: 3 december 2021

Iedereen moet aan de slag

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
19-12-2007

Iedere Amstelvener die dat kan, moet op welke manier dan ook aan de slag. Om dat te realiseren wordt voortaan meer dan voorheen gekeken naar de individuele mogelijkheden van de betrokkenen.

Dat is de inzet van het gemeentelijk WWB-beleid (Wet Werk en Bijstand) voor de jaren 2008-2012. Er wordt niet alleen gekeken naar manieren om werklozen aan een reguliere baan te helpen, ook vrijwilligerswerk kan tot de mogelijkheden behoren. ,,Het leveren van maatwerk staat centraal,” zegt wethouder Sociale Zaken Jan-Willem Groot.

Jan-Willem Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


Dat is mogelijk doordat we koppelingen kunnen maken met andere wetten, waaronder de WMO.” De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, regelt onder meer hulp en hulpmiddelen voor gehandicapten en langdurig zieken. ,,Iemand voor wie er geen regulier werk is, kan wellicht als vrijwilliger mantelzorg verlenen in het kader van de WMO, mogelijk als een opstap naar regulier werk.”

Het kabinet wil iedereen aan de maatschappij laten meedoen, zeker nu de economie op volle toeren draait en er veel vacatures zijn. Het Amstelveense beleid sluit hier op aan. De gemeenteraad neemt vanavond (woensdag 19 december 2007) een besluit over het beleid voor 2008-2012.

Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar vormen de enige groep die volgens dit beleid van de sollicitatieplicht is uitgesloten, maar zij hebben wel scholingsplicht om perspectief te houden op een baan. Ouderen van 57,5 jaar en ouder en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten moeten er ook aan geloven onder het motto: ‘niemand wordt afgeschreven’.

Gezien de aantallen vacatures die er momenteel in het bedrijfsleven zijn, denken Burgemeester en Wethouders dat het nu het moment is om te proberen iedereen aan de slag te krijgen. Wethouder Groot erkent echter dat als de economie onverhoopt minder goed gaat draaien, dat het dan moeilijker zal worden dit daadwerkelijk te laten lukken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS