Bijgewerkt: 8 december 2022

Imkers luiden de noodklok: Deltaplan voor honingbij

Nieuws -> Informatief

Bron: Nederlandse Bijenhoudersvereniging / AW
04-02-2009

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging luidt de noodklok. Dit naar aanleiding van de toenemende sterfte van bijenvolken en het sterk teruglopen van het aantal imkers in ons land. Woensdagmorgen 28 januari 2009 kreeg minister Verburg van LNV het Deltaplan 'Duurzame en vitale imkerij' aangeboden, waarin aanbeveling staan om de imkerij in ons land vitaler en duurzamer te maken.

Honingbijen zijn maatschappelijk van groot belang. De meerwaarde van (voedselproducten in de land- en tuinbouwsector (volle grond en glasteelt), door de honingbijen. bedraagt meer dan € 1 miljard. Daarnaast dragen zij in hoge mate bij aan de biodiversiteit in de natuur. Ze staan garant voor ca. 80% van de bestuiving van wilde planten. Hierdoor is er een gevarieerd aanbod van zaden voor vogels en kleine zoogdieren.

Bijen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een honingbij is bezig om nectar te verzamelen op een prachtige bloem (Heleium bigelovii - The bishop) Volgens de legende zei Albert Einstein ooit: 'If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left.' 'Als de honingbij verdwenen van het oppervlak van de aarde, dan zou de mens slechts vier jaar in leven blijven'.....


Het menu voor honingbijen, nectar en stuifmeel, neemt in ons land echter steeds verder af door monoculturen, verschraling van het landschap en toenemende verstedelijking. Helaas wordt de imkerij met ziekten op de proef gesteld. In het najaar en de winter treedt er een verminderde vitaliteit in de volken op.

De laatste jaren leidt dit tot grote sterfte onder de bijen. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging geeft in haar 'Deltaplan 'Duurzame en vitale imkerij in Nederland' aan, welke maatregelen nodig zijn om de bijen en de imkerij een toekomst te bieden. Er zijn meer middelen nodig voor onderzoek, onderwijs en voorlichting van bijen, bestuiving en het imkeren.

Bovendien zijn maatregelen nodig om meer voedsel bronnen voor insecten in het algemeen en honingbijen in het bijzonder te krijgen. Vanwege het hobbymatige karakter van de bijenteelt ontbreekt het de sector aan financiële mogelijkheden om de bijenteelt op een hoger plan te brengen. Weliswaar trekt het Europese en Nederlandse parlement zich wel steeds meer het lot aan van de honingbij, maar de erkenning van haar plaats in de voedselketen en de bevordering van de biodiversiteit is er nog niet.

Amstelveense imkers

De teloorgang van de honingbij kent een aantal oorzaken. „De honingbij heeft sinds 1983 last van een mijt," aldus Henk Kooij secretaris van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging Amstelland. „De mijt prikt een gaatje in de 'huid' van de bij. Dit gaatje geneest niet, het blijft openstaan. Ziekten en virussen hebben daardoor vrij spel."

Bijen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Bijenfamilies in de speciaal ingerichte bijentuin van de vereniging in 2007


Een andere oorzaak is de aantasting van de leefruimte van bijen. Het 'menu' voor bijen, stuifmeel en nectar, neemt af door monoculturen, verschraling van het landschap en verstedelijking. Imkers worden door bijenziekten op de proef gesteld. In het najaar en de winter zijn bijenvolken door ziekten en afname van voedsel minder vitaal. Dit leidt de laatste jaren tot grote sterfte. Kooij herkent dit probleem. „In 2008 is 80 procent van onze bijenpopulatie gestorven."

Door het hobbymatige karakter van de bijenteelt ontbreekt het de sector aan geld om de bijeenteelt te verbeteren. Er is geld nodig voor onderzoek, onderwijs en voorlichting en er moeten meer imkers komen. De gemiddelde leeftijd van imkers is nu 60 jaar. Jonge imkers moeten de sector levend te houden.

„Ook beschikken sommige imkers over te weinig kennis, waardoor zo'n mijt en ziekten vrij spel krijgen. Dat tast de vitaliteit van bijenvolken aan," aldus Kooij. De honingbij is zeer belangrijk voor zowel mens als natuur. Bijen bestuiven gewassen en planten in de land- en tuinbouwsector, zoals appelbomen.

Daarnaast dragen bijen in hoge mate bij aan de biodiversiteit in de natuur. Bijen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de bestuiving van wilde planten. Daardoor is er een gevarieerd aanbod van zaden en vruchten voor vogels en zoogdieren.

Bijen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een klein deel van de bijen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging Amstelland in 2007 aan Langs de Akker


Bijenhoudersvereniging Amstelland start in maart 2009 een cursus bijenhouden voor beginners. Deze duurt tot september en wordt gegeven op het Bijenpark aan Langs de Akker. Info en aanmelden via Henk Kooij tel.: 020-6452.285.

Externe links: Deltaplan 'Duurzame en vitale imkerij' (pdf) Colony collapse disorderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.