Bijgewerkt: 22 maart 2023

In 2010 is de koopkracht met 0,5 % gedaald in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
13-07-2011

In 2010 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking met 0,5 procent afgenomen. Dit is de grootste koopkrachtdaling sinds 1985 – meldt het CBS. Vanaf dat jaar onderzoekt het CBS jaarlijks de daadwerkelijk ondervonden koopkrachtveranderingen. Alleen in 2005 daalde de koopkracht ook, toen met 0,3 procent.

Vooral zelfstandigen en gepensioneerden boetten aan koopkracht in

Vooral zelfstandigen en gepensioneerden leverden in 2010 koopkracht in. Bij zelfstandigen liep de koopkracht met 1,4 procent terug, bij gepensioneerden bedroeg het koopkrachtverlies 0,8 procent.

Ontvangers van een bijstands-, of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werknemers die hun baan behielden, konden hun koopkracht nog op peil houden. Van werknemers die terechtkwamen in een uitkeringssituatie daalde de koopkracht ruim 17 procent.

koopkracht Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mijn koopkracht vandaag is erg zwak


Minste koopkrachtverlies bij laagste inkomens

Bij de laagste inkomengroep bleef het koopkrachtverlies in 2010 beperkt tot 0,1 procent. Hogere inkomens gingen er meer op achteruit, tot - 0,8 procent bij de hoogste inkomensgroep. Dit komt doordat vooral bij zelfstandigen en gepensioneerden de koopkracht terugliep.

Zelfstandigen zijn oververtegenwoordigd in de hogere inkomensgroepen. Bij gepensioneerden bleven vooral de aanvullende pensioenen achter, omdat die in 2010 nauwelijks zijn geïndexeerd. Hoe hoger het aanvullend pensioen, hoe sterker dit effect doorwerkte.

Koopkracht?

De koopkracht is het aantal goederen en diensten, die kunnen worden gekocht met een munteenheid. Bijvoorbeeld, als u met een gulden naar een winkel ging in 1970, zou u in staat zijn geweest om een groter aantal items dan vandaag kopen, wat aangeeft dat u een grotere koopkracht had in 1970.

In de economie wordt met koopkracht de hoeveelheid goederen en diensten voor een gegeven hoeveelheid geld bedoeld. Als het inkomen gelijk blijft, maar de prijzen van goederen en diensten stijgen (inflatie), dan zal de koopkracht van dat inkomen dalen.

Om voor beleidsdoeleinden de koopkracht inzichtelijk te maken wordt vaak de inflatie berekend in de vorm van een index over een mandje van goederen en diensten dat een huishouden zal aanschaffen in een bepaalde periode. In Nederland wordt de inflatie berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In combinatie met de gemiddelde inkomensontwikkeling kan met de inflatie de (gemiddelde) koopkrachtontwikkeling over meerdere perioden worden vergeleken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.