Bijgewerkt: 23 april 2024

In 2011 is lijn 51 vervallen tot een paardentram

Nieuws -> Gemeente

Bron: CDA-Amstelveen
20-01-2009

CDA wil hogere ambitie Amstelveenlijn

De huidige lijn 5 en lijn 51 worden in de toekomst vervangen door de Noord-Zuidlijn, wat een kwaliteitsverbetering moet betekenen voor het Openbaar Vervoer in Amstelveen. Het CDA wil een hogere ambitie ten aanzien van de Amstelveenlijn, die nu te lijden heeft onder verouderd materiaal en veel uitval van lijn 51. Als minimumeis voor de nieuwe lijn stelt het CDA het behoud van haltes, realistische financiering, en een concreet tijdpad voor het oplappen of vervangen van lijn 51. Dat laatste moet uiterlijk voor 2011 gebeuren.

 Bij monde van fractievoorzitter Ben Jonker vindt het CDA het voorgestelde doortrekken van de Noord-Zuidlijn een “schitterende ambitie”. Daarmee is het voor het CDA echter niet gedaan. Jonker: “De huidige plannen voor een Amstelveenlijn vertonen nog een paar grote gaten. Dat betreft dan de financiën, het aantal haltes, en het tijdpad van vervanging van de huidige lijn 51.

Op alle drie de punten is een hogere ambitie nodig dan wat er nu voorligt. Volgens de jongste prognose zal de NZ-lijn op zijn vroegst in 2018 in Amstelveen kunnen komen. Met de snelheid van aftakeling van lijn 51 zal tegen die tijd lijn 51 zo ongeveer met paarden moeten worden voortgetrokken.”

Aanleiding is de haalbaarheidsstudie Ombouw Amstelveenlijn van de Stadsregio. Daarin worden de verschillende scenarios voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn onderzocht. De visie van een snelle metro die Amstelveen verbindt met de Amsterdamse Zuid-As is aanlokkelijk, en is dan ook bevat in het collegeprogramma 2006-2010. De visie van de Stadsregio lijkt echter nog weinig aandacht te hebben voor specifiek Amstelveense belangen.

Ten eerste wil het CDA een duidelijke onderbouwing van de financiën, en een goede inschatting van de draagkracht van Amstelveen. Ten tweede moet het aantal haltes van de geplande Amstelveenlijn flink omhoog. “De fijnmazigheid van de Amstelveenlijn is haar kracht. Dat moet uitgangspunt zijn de toekomstige invulling van de Amstelveenlijn.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.