Bijgewerkt: 15 juni 2024

In 2015 kregen 356.000 jongeren jeugdhulp

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-04-2016

Ruim 356.000 jongeren tot 18 jaar hebben in 2015 jeugdhulp ontvangen. Dat is 10 procent van alle jongeren. In de provincie Groningen krijgen relatief veel jongeren hulp. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Met de invoering van de Jeugdwet (2015) zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp. Deze hulp bestaat onder meer uit het begeleiden, of behandelen van jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

Jongeren met Jeugdhulp in 2015


Veel meer jongens dan meisjes ontvingen jeugdhulp. In 2015 kregen 210 duizend jongens en 146 duizend meisjes jeugdhulp. Dat is een op de acht jongens en een op de elf meisjes. Vooral bij de 4- tot 12-jarigen zijn jongens oververtegenwoordigd. Het percentage jongeren met jeugdhulp was het hoogst in de Groningse gemeenten Eemsmond, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Veendam. Meer dan 16 procent van de jongeren in deze gemeenten kreeg jeugdhulp. Van alle jongeren met jeugdhulp kwamen de meesten uit Rotterdam (13 duizend), Den Haag (13 duizend) en Amsterdam (12 duizend).

Van de jongeren die in 2015 jeugdhulp ontvingen, hadden 53 duizend een niet-westerse herkomst. Dit komt overeen met 9,2 procent van alle niet-westerse allochtone jongeren in Nederland. Van de jongeren met een westerse herkomst was dit 9,7 procent, van de autochtone jongeren 10,7 procent. Lees ook het rapport: Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2015 (pdf 25 pagina’s)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdhulp in Amstelveen?

Soms gaat het thuis en op school niet zo goed met uw kind. U maakt zich zorgen. In zo’n situatie kunt u uw probleem voorleggen aan een medewerker van het Amstelveenloket van de gemeente. De medewerker van het Amstelveenloket gaat samen met u op zoek naar de juiste oplossing. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Daaronder vallen onder andere preventie, hulp bij de opvoeding, geestelijke gezondheidszorg, begeleiding voor kinderen met een verstandelijke beperking, jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Heeft u een hulpvraag over opvoeden, of opgroeien? Neem dan contact op met het Amstelveenloket. Na uw melding, neemt een medewerker van het loket contact met u op voor een gesprek. Lees verder op Amstelveenloket JeugdhulpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.