Bijgewerkt: 15 juni 2024

In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/CBS/ANBO
21-04-2016

In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer in Nederland. Dit zijn er 51 meer dan in 2014. Toen vielen er 570 dodelijke verkeersslachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Minister Schultz van Haegen: “De afgelopen 15 jaar is het aantal verkeersdoden in Nederland bijna gehalveerd. Na het dalende aantal verkeersdoden van de afgelopen jaren is in 2015 het aantal helaas gestegen. Samen met lokale overheden en maatschappelijke partners blijf ik mij onverminderd inzetten om de doelstelling van maximaal 500 doden in 2020 te halen.”

Leeftijd. In de leeftijdscategorie tot 29 jaar is het aantal verkeersdoden nauwelijks toegenomen. Het aantal 65-plussers, dat in het verkeer overleed, nam licht toe naar 250 doden in 2015. Er komen nog altijd relatief veel ouderen (65-plus) om in het verkeer en dit geldt met name voor ouderen op de fiets: 63% van de verkeersdoden op de fiets was 65-plusser. We hebben ons de afgelopen jaren samen met andere overheden ingespannen om het aantal slachtoffers onder fietsers terug te dringen; dat lijkt nu vruchten af te werpen, we zien dat dit aantal gelijk is gebleven en het aantal onder de jongeren zelfs is gedaald. Dit laat onverlet dat de ouderen op de fiets een punt van zorg blijven.

Vervoerswijze. Het aantal dodelijke slachtoffers in een personenauto bleef voorgaande jaren gestaag afnemen, maar in 2015 steeg deze categorie echter weer. Het aantal verkeersdoden in een personenauto steeg van 187 naar 224, de stijging doet zich in vrijwel alle leeftijdscategorieën voor. Ook steeg het aantal dodelijke slachtoffers in een gemotoriseerd invalidenvoertuig (scootmobiel). Hiervan waren alle slachtoffers boven de 60 jaar.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

Vervoermiddel van de meeste verkeersdoden in 2015


Wegtype. De meeste dodelijke slachtoffers vielen ook dit jaar op de gemeentelijke en provinciale wegen waarbij een snelheidslimiet van 50 of 80 km per uur geldt. Dit is 51% van het totaal aantal dodelijke slachtoffers. Daarnaast is sprake van een stijging van het aantal verkeersdoden op de rijkswegen. De toename van het aantal verkeersdoden benadrukt nogmaals het belang van een goede samenwerking tussen alle overheden en maatschappelijke organisaties. Samen zetten we daarom in op het verzamelen van meer data en het vormgeven van een risicogestuurde aanpak. Hierdoor zijn we nog beter in staat om in te spelen op ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.

Reactie van ANBO

“Door de vergrijzing neemt het percentage 65-plussers toe tot ongeveer een kwart van de bevolking in 2040, wat ook gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. Hoewel we daarom rekening hielden met een toename van het aantal slachtoffers, blijkt de stijging relatief hoger te zijn dan verwacht,” reageert Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO.

Ouderen in het verkeer: vooroordelen en feiten. Den Haan: “Toch moet je niet te snel conclusies trekken uit deze cijfers. Er zijn namelijk hardnekkige vooroordelen over senioren in het verkeer. Men denkt, dat ze meer ongelukken veroorzaken. Dat is niet waar: ouderen beschikken vaak over veel verkeerservaring, hebben een beheerste rijstijl en veroorzaken niet meer ongelukken dan andere verkeersdeelnemers. Maar fysiek zijn ouderen in het verkeer erg kwetsbaar. Ongevalscijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) laten zien dat ouderen een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer hebben, zeker vanaf 75-jarige leeftijd.”

Mobiliteit in de buurt. Juist mobiliteit op korte afstand is erg belangrijk voor ouderen. Denk aan het ommetje van huis naar de supermarkt. Juist nu we een toename zien van het aantal ongevallen met een scootmobiel, benadrukt ANBO het belang van lokaal beleid gericht op de openbare ruimte. Den Haan: “Of het nu gaat om wandelen, fietsen, e-biken of rijden met de scootmobiel, stoep en straat moeten goed en veilig zijn ingericht. Door het programma ‘Blijf Veilig Mobiel’, dat ANBO heeft opgezet en gecoördineerd is het belang hiervan op de agenda gezet.”

Risico’s terugdringen. Ook werkt ANBO samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en verzekeraars om ouderen in het verkeer beter te wapenen als het gaat om verkeersveiligheid. De partijen hebben eind 2015 de Safety Deal Oudere automobilisten getekend. Den Haan: “Om risico’s van verkeersdeelname terug te dringen moet er veel voorlichting zijn. Veel producten daarvoor zijn speciaal voor vrijwilligers ontwikkeld. Zo kunnen steeds meer vrijwilligers ouderen helpen veilig mobiel te blijven.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.