Bijgewerkt: 8 december 2022

In 2019 zijn ruim 207.000 bedrijven opgericht in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
07-02-2020

In 2019 zijn ruim 207.000 bedrijven opgericht in Nederland, dat zijn er 23. 000 meer dan in 2018. Het aantal oprichtingen in een jaar is nog nooit zo hoog geweest. Net als eerdere jaren kende de specialistische zakelijke dienstverlening de meeste oprichtingen, gevolgd door de handel en de bouw. Het aantal opheffingen was ook hoger dan in 2018, maar per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland. Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven actief. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Binnen de handel zijn webwinkels met ruim 15.000 verantwoordelijk voor meer dan de helft van de oprichtingen. Het aantal opgerichte webwinkels is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld en voor het eerst in 10 jaar zijn hierdoor organisatieadviesbureaus niet de meest opgerichte bedrijven. In 2019 zijn ruim 115.000 bedrijven opgeheven, dat is een toename van 8 procent ten opzichte van 2018. Het is tevens het hoogste aantal opheffingen sinds 2015. Alleen in de landbouw is het aantal opgeheven bedrijven in 2019 lager dan in 2018. In absolute aantallen is het aantal gestopte bedrijven het sterkst gestegen bij de specialistische zakelijke diensten (+1.895). Dit werd vooral veroorzaakt door holdings en managementadviesbureaus (+740), en bedrijven in design, fotografie en vertaalbureaus (+680).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Oprichtingen van bedrijven tussen 2018 en 2019


In het onderwijs is het aantal opheffingen met 19 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Studiebegeleiding had hierin met 25 procent meer opheffingen een belangrijke bedrage. De branches, waar relatief veel bedrijven zijn gestopt zijn post en koeriers, waar 11 procent van bedrijven in 2019 is gestopt, en de overige zakelijke dienstverlening (9 procent, waaronder veel stoppers bij de callcenters). In de handel is het verloop bij de webwinkels het hoogst, hier stopte 1 op de 9 bedrijven. Per saldo is het aantal bedrijven het sterkst toegenomen bij de specialistische zakelijke diensten. In totaal kwamen er 17.965 bedrijven bij die specialistische zakelijke diensten aanbieden. Het gaat dan met name om holdings en managementadviesbureaus (+7 370). Ook de bouwnijverheid kende een behoorlijke netto groei van 14.270 bedrijven.

Het grootste deel van de bedrijven valt onder de rechtsvorm natuurlijke personen. In deze vorm zijn een of meerdere mensen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen en lasten van het bedrijf. Een bedrijf kan ook worden opgericht als rechtspersoon, waarbij het bedrijf zelf een ‘persoon’ is in juridische zin. In 2019 zijn bijna 159.000 eenmanszaken opgericht, dit is ruim driekwart van het totaal aantal gestarte bedrijven en de meest voorkomende onder de rechtsvorm natuurlijke personen. Sinds 2007 vormen de eenmanszaken de grootste groep bedrijven binnen de starters en is het aandeel van deze groep in de totale bedrijvenpopulatie voortdurend toegenomen.

Op 1 januari 2020 is twee derde van alle bedrijven een eenmanszaak, in 2007 was dat net iets meer dan 50 procent. Het aantal eenmanszaken is in deze periode bijna verdubbeld van 568.000 naar ruim 1,2 miljoen. Besloten vennootschappen, de meest voorkomende vorm onder rechtspersonen, nam in die periode toe met 125.000 bedrijven tot bijna 370.000.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.