Bijgewerkt: 25 juli 2024

In 2021 meer dan 17.000 woningen gebouwd in Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
23-11-2022

In 2021 groeide het aantal woningen in Noord-Holland met meer dan 17.000 woningen, waaronder 14.600 nieuwbouwwoningen – meldt de Provincie Noord-Holland. Dit is de hoogste groei sinds eind jaren ‘80. Na het dieptepunt in 2012 is de groei de afgelopen jaren dus duidelijk toegenomen. Dit blijkt uit de Monitor Woningbouw 2022 (pdf 36 pagina’s)). Of bekijk hier de samenvatting van de monitor (pdf 1 pagina). De monitor laat aan de hand van cijfers de actuele stand van de woningmarkt in Noord-Holland zien.

Daarnaast zijn er in 2021 opnieuw meer bouwvergunningen verleend in Noord-Holland: meer dan 13.000, in vergelijking met 11.000 in 2020. De verwachting dat er op korte termijn meer woningen worden gebouwd, is daarom redelijk positief. Het is echter onzeker of er op de lange termijn veel woningen kunnen worden gebouwd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Nieuwbouwproject Handweghof naast de Handwegkerk in Amstelveen in juli 2021

Zorgen over uitvoeren woningbouwplannen. De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Er is met het Rijk afgesproken dat alle Noord-Hollandse gemeenten tot en met 2030 in totaal 184.000 woningen bouwen. Er zijn meer dan genoeg plannen om dit te realiseren. Voor de periode 2022-2040 komt de beschikbare plancapaciteit zelfs uit op 160% van de bouwopgave. Het gaat hierbij om plannen die al worden uitgevoerd tot plannen die nog worden voorbereid.

Er zijn zorgen of al deze plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de bouwvrijstelling die onlangs is vervallen. Dit heeft gevolgen voor een groot deel van de 151 grotere bouwprojecten in Noord-Holland. 96 van de 151 projecten hebben in potentie een stikstofprobleem. Dit komt neer op 132.000 van de in totaal 144.000 woningen tot 2030. De rijksoverheid en de provincie onderzoeken nu wat er nog wél mogelijk is.

Trends op de woningmarkt. Op het gebied van betaalbaarheid zijn op de woningmarkt de laatste jaren 3 belangrijke trends te zien: het aantal sociale huurwoningen daalt, het aantal duurdere huurwoningen neemt toe en de prijs van koopwoningen stijgt. Daarnaast toont de monitor dat de bevolkingsgroei lang niet altijd samengaat met de vraag naar huur- of koopwoningen (de economische marktvraag). Bijvoorbeeld wanneer mensen wel willen huren of kopen, maar afhaken omdat ze de huur of koopprijs niet kunnen betalen. Hierdoor vlakken de woningprijzen af, of dalen zelfs. Dit terwijl de vraag flink blijft groeien.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.