Bijgewerkt: 5 februari 2023

In 2022 werden 350 subsidieaanvragen ingediend voor energiebesparing in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-01-2023

Steeds meer inwoners van Amstelveen vragen de subsidie Energiebesparing aan. In 2022 zijn er 350 aanvragen ingediend en daarmee werd het subsidieplafond van € 420.000 bereikt. Omdat de regeling veel inwoners helpt bij het verduurzamen van hun woning heeft het College van B en W ingestemd met het verhogen van het plafond met een bedrag van € 96.000 voor 2022 zodat de openstaande aanvragen van 2022 nog in behandeling kunnen worden genomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'We zijn zeer verheugd met het grote succes van de regeling. Met het verhogen van het subsidieplafond besparen we gezamenlijk op CO2 en dragen we bij aan de klimaatdoelen. Als gemeente stimuleren we inwoners om te verduurzamen en daarmee energie te besparen. Daar zetten we ook dit jaar weer op in.'

Subsidie Energiebesparing 2023. De subsidie Energiebesparing is voor huiseigenaren, huurders, kleine particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De subsidieaanvraag dienen aanvragers binnen 13 weken na de uitvoer van de werkzaamheden in waarna de beoordeling direct plaatsvindt. Vanuit de regeling voor 2023 is subsidie beschikbaar voor:

-Vanaf 2023 ook voor bodem- en vloerisolatie
-Indien gelijktijdig met buren subsidie voor dakisolatie wordt aangevraagd, kan het subsidiebedrag verhoogd worden met 5%
-Balansventilatie met warmteterugwinning
-Duurzaam verwarmen en koelen
-Overige maatregelen, zoals subsidie voor koken op inductie, PVT­zonnepanelen (voor de opwek van warmte en stroom) en een huisaccu voor de opslag van zelfopgewekte elektriciteit.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Met vetkruid (sedum) bedekte daken van schuren in Amstelveen in mei 2019

De subsidie Energiebesparing is een aanvulling is op de landelijke subsidieregelingen voor het isoleren van de woning en voor een aantal technische voorzieningen: De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) ook voor VvE’s. Zie ook: Subsidie- en financieringswijzer (rvo.nl)

De complete regeling en voorwaarden voor 2023 zijn te vinden op https://www.amstelveen.nl/duurzaamheid onder de knop ‘Duurzame subsidies en acties’. Voor 2023 is € 240.000 beschikbaar. Dit bedrag is lager dan vorig jaar omdat de landelijke subsidieregelingen zijn verruimd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.