Bijgewerkt: 1 oktober 2023

In 2040 zijn er 3,2 miljoen inwoners in Noord-Holland

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie NH
28-06-2017

De bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Het grootste deel van de groei zit in het zuiden van de provincie; vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking in de hele provincie. Ook het aantal huishoudens neemt hierdoor toe, dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 212.000 woningen.

Foto Amstelveen
(Foto Marisa Beretta - 2016)

Joke Geldhof (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen


Deze gegevens komen uit de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040, die inzicht geven in de verwachte demografische ontwikkelingen. Gedeputeerde Joke Geldhof: 'Noord-Holland staat voor een forse bevolkingstoename. En daarmee komt ook een grote woningbouwopgave. De vraag naar extra woningen ligt met name in de stedelijke omgeving. De prognose kan de regio’s helpen te bepalen waar aan welk soort woningen het meest behoefte is. Daardoor kunnen zij beter aansluiten op de toenemende vraag.'

De regio Amsterdam is bij uitstek populair en trekt bewoners uit grote delen van Nederland. Met name het aantal vrouwen, dat studeert en werkt is de afgelopen decennia gestegen. Zij verhuizen op jonge leeftijd, ook uit andere provincies, naar Amsterdam en blijven hierna vaak in Noord-Holland wonen. Ook vanuit het buitenland komen veel nieuwe inwoners naar Noord-Holland. Deels door asielmigratie, maar vooral vanwege werk en studie.

Bevolkingssamenstelling. Terwijl in Noord-Holland de bevolking flink doorgroeit, verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de totale bevolking in Nederland steeds minder hard gaat groeien. In de toekomst neemt vooral het aantal alleenstaande ouderen toe, huishoudens worden kleiner en het aantal bewoners per woning neemt af. In combinatie met bevolkingsgroei zijn hierdoor in alle regio’s van Noord-Holland nog extra woningen nodig.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2017)

Bevolkingsontwikkeling en huishoudensontwikkeling in 2040 t.o.v. 2017 naar leeftijd en type


Vergrijzing. Ondanks de instroom van jonge mensen, vergrijst ook in Noord-Holland de bevolking. De bevolkingsgroei tot 2040 bestaat voor 77% uit inwoners van 65 jaar en ouder en de huishoudensgroei zit bijna volledig bij oudere paren en alleenstaande huishoudens. Het aantal jongeren en gezinnen met kinderen neemt in het zuiden nauwelijks toe en daalt in Noord-Holland Noord. Door de verhoging van de AOW-leeftijd neemt het aantal werkende ouderen toe en wordt de daling van de beroepsbevolking enigszins gecompenseerd. In Noord-Holland Noord gaat de beroepsbevolking naar verwachting vanaf 2021 dalen, terwijl in het zuiden na 2025 de groei afvlakt.

Samenwerking met de regio’s. De provincie heeft de prognose besproken met de verschillende regio’s in Noord-Holland. De prognose wordt eens per drie jaar opgesteld. Het is de intentie van de provincie om dit regelmatiger te gaan doen, zodat gemeenten nog beter kunnen inspelen met hun woonbeleid. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2015 zijn de cijfers licht gestegen.

Prognose specifiek voor de regio Amstelland-Meerlanden. Door de vele bouwmogelijkheden, de goede bereikbaarheid, de hoge druk op de woningmarkt in Haarlem en Amsterdam valt te verwachten, dat de regio gaat groeien. Dit leidt in 2040 tot een groei van circa 68.000 inwoners en 35.000 huishoudens. Vooral in de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel is de groei hoog.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.