Bijgewerkt: 26 mei 2024

In de laatste week van oktober 2022 overleden 3.350 mensen in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
05-11-2022

In de laatste week van oktober (week 43, 24 tot en met 30 oktober 2022) overleden naar schatting 3.350 mensen. Dat zijn er ongeveer net zo veel als in de week ervoor (3.327) maar meer dan verwacht voor deze periode.

In heel oktober overleden bijna 1.800 mensen (16 procent) meer dan verwacht, er was oversterfte in alle vier de weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sterfte in oktober vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht. De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 43 iets afgenomen ten opzichte van de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting juist iets toegenomen. Er overleden bijna 1.300 Wlz-zorggebruikers en ongeveer 2.050 mensen van de overige bevolking. Bij beide groepen was dit meer dan verwacht, en was er sprake van oversterfte. In heel oktober overleden 1.000 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht. In alle vier de weken van oktober was er oversterfte en ongeveer 24 procent hoger dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking was in oktober ongeveer 750 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag eveneens in alle vier de weken buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties en was bijna 10 procent hoger dan verwacht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Sfeervolle wandeling op begraafplaats Zorgvlied in december 2015

Hogere sterfte in oktober bij 65-plussers.  De sterfte onder 80-plussers was in week 43 net iets hoger dan in de voorgaande drie weken: er overleden naar schatting bijna 1 900 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 300 meer dan verwacht voor deze periode, er is oversterfte. In heel oktober overleden ongeveer 1.150 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In alle vier de weken van oktober was er oversterfte in deze leeftijdsgroep en was de sterfte 18 procent hoger dan verwacht.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 43 naar schatting 1.080 mensen, ongeveer 175 meer dan verwacht. In heel oktober overleden naar schatting bijna 600 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in alle vier weken was er oversterfte. De sterfte was 16 procent hoger dan verwacht. De sterfte was onder mensen jonger dan 65 jaar in week 43 naar schatting 385, iets minder dan verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in oktober iets meer dan de verwachte sterfte voor die maand. Er was in geen enkele week sprake van oversterfte.

Vooral oversterfte onder vrouwen in oktober. In week 43 overleden naar schatting 1.600 mannen en bijna 1.750 vrouwen. Voor beide groepen is dit meer dan verwacht en is er sprake van oversterfte. In heel oktober overleden ongeveer 750 meer mannen dan verwacht voor die maand. De sterfte onder vrouwen was in oktober bijna 1.050 hoger dan de verwachte sterfte. In alle vier de weken was er oversterfte, maar onder vrouwen was de oversterfte relatief hoger.

Sterfte aan COVID-19 tot en met juni bekend. De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2022 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 44.760 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met juni 2022. Naast de coronapandemie is er vanaf half maart 13 weken lang een griepepidemie in Nederland geweest (RIVM).

Oversterfte? is een verhoogd sterftecijfer (mortaliteit) in een bepaalde periode, ten opzichte van een vergelijkingsperiode. Vaak wordt een jaar vergeleken met het gemiddelde van voorgaande jaren, of bijvoorbeeld de sterfte in de zomer met die in voorgaande zomers. Bij historisch onderzoek kan een jaar of decennium vergeleken worden met voorgaande én latere periodes.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.