Bijgewerkt: 11 augustus 2022

In juli 2021 was de inflatie in Nederland 1,4 %

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
07-09-2021

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren in augustus 2,4 procent duurder dan in 2020- meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli was de inflatie 1,4 procent. Vooral de prijsontwikkelingen van pakketreizen naar het buitenland en een verblijf in bungalowparken droegen bij aan de hogere inflatie.

Vakanties duurder. De stijging van de inflatie in augustus komt onder andere door de prijsontwikkeling van vakanties. In augustus waren pakketreizen naar het buitenland 16,4 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl deze in juli nog 4,4 procent goedkoper waren. Dit komt vooral doordat het prijsniveau van pakketreizen in augustus 2020 relatief laag was. De prijsstijging voor een verblijf in bungalowparken kwam uit op 12,0 procent op jaarbasis. In juli was er nog een prijsdaling van 6,3 procent. De prijzen voor een verblijf in bungalowparken lagen in augustus op het hoogste niveau ooit gemeten.

Inflatie stijgt ook door prijsontwikkeling voeding. De inflatie liep ook op door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen. In augustus waren voedingsmiddelen 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. In juli waren voedingsmiddelen nog 0,9 procent goedkoper. Dit komt met name door de prijsontwikkeling van aardappelen, vlees en fruit.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2021)

Consumentenprijsindex belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie tussen juli en augustus 2021


Inflatie eurozone naar 3,0 procent. Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (European harmonized consumer price index -HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in augustus 2,7 procent duurder dan een jaar eerder, in juli was dat nog 1,4 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 2,2 naar 3,0 procent.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

Het belangrijkste conceptuele verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

In de economie is inflatie een algemene stijging van het prijspeil van een economie over een bepaalde periode. Wanneer het algemene prijspeil stijgt, worden met elke munteenheid minder goederen en diensten gekocht; bijgevolg weerspiegelt inflatie een vermindering van de koopkracht per munteenheid - een verlies van reële waarde van het ruilmiddel en de rekeneenheid binnen de economie. Het tegengestelde van inflatie is deflatie, een aanhoudende daling van het algemene prijspeil van goederen en diensten. De gangbare maatstaf voor inflatie is het inflatiepercentage, de procentuele verandering op jaarbasis van een algemene prijsindex, gewoonlijk de consumentenprijsindex, in de tijd.

De term 'inflatie' verwees oorspronkelijk naar een stijging van het algemene prijspeil, veroorzaakt door een gebrek aan evenwicht tussen de hoeveelheid geld en de handelsbehoeften.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.