Bijgewerkt: 1 augustus 2021

In maart 2020 zijn er geen grote kerkdiensten mogelijk in Amstelveen

Nieuws -> Kerk

Bron: Pauluskerk moderamen
15-03-2020

De leiding van de kerkelijke bestuursraad (moderamen) van de Pauluskerk in Amstelveen publiceerde op 13 maart 2020 dit bericht op hun website:

Zoals bekend heeft de overheid maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, waaronder het afgelasten van bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Na overleg en na inwinnen van advies heeft het moderamen het volgende besloten:

Wij moeten er van uitgaan dat er geruime tijd geen normale kerkdiensten mogelijk zullen zijn. Het lijkt ons van belang dat we in deze periode als gemeente wel met elkaar verbonden blijven, maar dat dit vooral online zal zijn. De kerkenraad wil dan ook zoveel als mogelijk een vorm van kerkdienst via de kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl blijven aanbieden. Voor aanstaande zondag, 15 maart, betekent dit het volgende. Er zullen wel diensten op de gewone tijden worden gehouden, maar voor een beperkte groep gemeenteleden, ruim onder het voorgeschreven aantal van 100 personen. Dit bereiken wij als volgt: De diensten zijn ditmaal besloten bijeenkomsten, alleen voor gemeenteleden. Als gast kunt u de dienst online volgen via Kerkdienstgemist.nl.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De gereformeerde Pauluskerk aan de Wolfert van Borsselenweg 116 in Amstelveen


Wij vragen iedereen met verhoogd risico om thuis te blijven. Dit betreft in ieder geval:

Alle ouderen: Iedereen met verkoudheids- of griepverschijnselen zoals hoesten, keelpijn of koorts. Iedereen die onlangs in risicogebieden zoals Italië is geweest. Er wordt ’s morgens géén crèche en Opstap gehouden, dus wij gaan er van uit dat kleine kinderen en een deel van de ouders thuis blijven. Alle andere gemeenteleden kunnen ook besluiten om thuis te blijven. Normaliter wekken wij u natuurlijk op om de diensten bij te wonen, maar dit is een andere situatie. U kunt dus besluiten om thuis te blijven omdat u werkzaam bent in de zorg of met kwetsbare groepen omgaat. Maar ook gewoon omdat u zich in deze omstandigheden niet prettig voelt in een samenkomst.

Wilt u wel komen, dan kunt u één van beide diensten bezoeken. Als vuistregel hanteren wij hierbij de beginletter van de achternaam: de letters A t/m K komen ’s morgens, de letters L t/m Z komen ’s avonds. Wilt u hiervan afwijken, informeer dan eerst bij de scriba (ccamffeman@pauluskerk-amstelveen.nl ) In de kerkzaal vragen wij u verspreid te gaan zitten en telkens één bank vrij te laten.

We zullen van week tot week bezien hoe de situatie zich ontwikkelt en u op de hoogte houden. Het is mogelijk dat op enig moment geheel geen diensten meer gehouden kunnen worden. Voor nu lijkt ons de bovenstaande oplossing de meest redelijke. Wat de overige activiteiten betreft: In de komende week zullen de catechisaties, de jonge-lidmatenkring en de Bijbelkring niet doorgaan. Ook hier zullen wij de situatie blijven volgen. We beseffen ook dat deze situatie om meer vraagt dan risicomanagement. Laten we daarom het gebed niet vergeten tot Hem bij wie alleen heil te vinden is, voor onszelf, maar niet minder voor ons land en deze wereld.

Het Apostolisch Genootschap heeft de vieringen in maart 2020 ook afgelast en ook in de synagoge van de Joodse Gemeente Amstelveen in maart 2020 geen diensten meer gehouden worden. Lees meer over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Amstelveen hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.