Bijgewerkt: 18 mei 2024

'In najaar duidelijkheid over A9'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
29-06-2011

In november, vóór de behandeling van de gemeentebegroting 2012, wil wethouder Financiën, Herbert Raat (VVD) weten, waar Amstelveen aan toe is met de A9-tunneI. Meebetalen aan de tunnel, of niet en zo ja, hoeveel?

Zelf is hij nog niet veel voor overleg hierover naar Den Haag geweest, maar op ambtelijk niveau wordt er druk overlegd, zegt bij. „We hebben twee van onze directeuren, twee van onze beste mensen, daar nu op zitten. De basis is de brief, die wij enkele maanden hebben gestuurd met onze argumenten. Dat moet na het zomerreces resulteren in bestuurlijk overleg om afspraken te maken met de regering."

Dat Raat nu niet zelf rechtstreeks onderhandelt, vindt hij geen bezwaar: „Ik ben zelf op veel plekken waar ik CDA-ers en VVD-ers spreek. Ik hoor veel." Hoe dan ook, wat Raat betreft moet het bedrag omlaag. „De 100 miljoen euro die we nu moeten meebetalen is teveel. Voor Amstelveen is het een brug te ver. De VVD heeft bij de laatste raadsverkiezingen 25' procent van de stemmen gehaald in Amstelveen. Wij voelen ons verantwoordelijk.

Misschien was het zonder crisis allemaal geen probleem geweest. Een probleem met dit soort projecten is, dat ze altijd zo gekmakend lang duren. Maar ik wil niet, dat mijn kinderen later verwijten krijgen, dat hun vader het als wethouder in Amstelveen in de soep liet lopen door niet in te grijpen."

Overigens verwijt Raat het vorige college niet, dat het die verplichting van 100 miljoen euro is aangegaan. „Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden in zijn eigen tijd. En uiteindelijk hebben we als hele raad met die 100 miljoen euro ingestemd."


Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Over de praktische aanpak van de jeugd

Als raadslid zat wethouder Herbert Raat er in de afgelopen jaren al voortdurend bovenop: het aanpakken en voorkomen van jongerenoverlast. Als wethouder voert hij zijn ideeën hierover nu zelf uit. Er zijn nu twintig medewerkers die zich in dienst, of in opdracht van de gemeente met de jongerenproblematiek bezighouden: zes handhavers (bikers/ fietspatrouille, kunnen ook bekeuren), vier straatcoaches (bemiddelaars, kunnen niet bekeuren), drie jongerenwerkers (stimuleren jongeren tot activiteiten), twee tot drie huisbezoekers en vier leerplichtambtenaren.

„De bikers en straatcoaches zijn er in de uren die er toe doen," zegt Raat. „Van acht uur 's avonds tot vier uur 's nachts. Verder zijn de drie jongerenwerkers die wij nu zelf hebben aangesteld, zelf Amstelvener en sterk betrokken bij het onderwerp. Ze weten wat er speelt. Het zijn mensen met wat meer bagage.  Kost wat meer, maar voor dit werk heb je mensen nodig met enige levenservaring."

Het drietal neemt een half jaar eerder dan eerst de bedoeling was het ambulante jongerenwerk van Cardanus over. „Bij Cardanus zijn al veel goede mensen vertrokken," zegt Raat. „Dat Cardanus het jongerenwerk nu kwijt is, komt echt niet zomaar uit de lucht vallen. Het speelt al jaren. Kwaliteit is voor mij essentieel, met mensen die lol hebben in het werk, dat zij doen.

Andere zaken vertrouwen we Cardanus vooralsnog wel toe, bijvoorbeeld het tienerwerk, waar we 60.000 euro extra in steken, onder meer voor het organiseren van disco's." Voor het jongerenwerk vindt Raat de rol van vooral de sportverenigingen zeer belangrijk: „Je zou kunnen zeggen, dat die verenigingen het meeste van het jongerenbeleid uitvoeren. Verder zie ik graag, dat jongeren zelf initiatief nemen door dingen te organiseren.

Denk aan het recente Rap en Rumoer feest in P60, dat georganiseerd werd door Amstelvener Tim Blok." Raats idee is, dat je Amstelveen zo bruisend kunt maken als je wilt. Wie idee-en heeft kan terecht op de website www.amstelveen.nl/idee.

Raat is zes, zeven keer mee geweest met een huisbezoeker „Heel goed om te zien, hoe dat gaat," zegt hij. „Het gaat om jongeren die te ver zijn gegaan. De ouders zijn meestal blij met het bezoek. Vooral bij veertien-, vijftienjarigen kun je door er vroeg bij te zijn, voorkomen, dat het verder uit de hand loopt. Overigens gaat het lang niet altijd om achterstandsgezinnen. Integendeel, problemen met jongeren doen zich in alle kringen voor."

Raat staat voor een praktische aanpak: „GroenLinks wil met allerlei criteria komen om resultaten te meten. Ik heb liever, dat mijn mensen op straat zijn. Om te weten, of het beleid werkt, heb je geen uitgebreid papierwerk nodig, of een onderzoeksbureau. Amstelveen is een groot dorp. Als het niet goed gaat, dan weten burgers mij altijd te vinden. Ik heb overal 'spionnen'."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.