Bijgewerkt: 15 juni 2024

Inburgering zelf regelen en betalen vanaf 2013

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
12-09-2012

Vanaf 2013 moeten immigranten met een verblijfsvergunning hun verplichte inburgering zelf regelen en betalen. Zij kunnen voor hun cursus en examen een zachte lening afsluiten als zij een laag inkomen hebben. Die lening hoeven zij alleen terug te betalen als zij voldoende verdienen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen met deze nieuwe regels voor de verplichte inburgering van immigranten. Een belangrijke wijziging is dat het praktijkexamen en de verschillende profielen voor inburgering plaats maken voor één centraal examen.

Wie zijn verplichte inburgeringsexamen – verwijtbaar – niet binnen drie jaar haalt, kan zijn tijdelijke verblijfsvergunning kwijtraken.

Als dat niet kan (bijvoorbeeld bij erkende asielzoekers), staat er een boete op het niet tijdig halen van het examen. De overheid ziet toe op voldoende aanbod van gekwalificeerde cursussen.

Ook vreemdelingen uit de Europese Unie en Turkije kunnen een lening op sociale voorwaarden krijgen als zij vrijwillig willen inburgeren.

Voor de eerste begeleiding van toegelaten asielzoekers krijgen gemeenten 1.000 euro per persoon. Minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft hier ruim 5 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de inburgering van immigranten die al voor 1 januari a.s. met hun inburgering zijn begonnen. Daar krijgen de gemeenten ook in 2013 nog geld voor. Meer informatie over het aangenomen wetsvoorstel staat op de site van de Eerste KamerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.