Bijgewerkt: 2 maart 2024

Inburgeringstrajecten van Amstelveen in gevaar

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-10-2010

Herbert Raat, Wethouder Inburgering informeert de gemeenteraad van Amstelveen in verband met het faillissement van Intop Scholing en Werk B.V. uit Hilversum

Middels deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen betreffende Intop, aanbieder van inburgeringstrajecten in Amstelveen. Vorige week is het bedrijf Intop Scholing & Werk failliet verklaard. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Er zijn op dit moment 95 cursisten die bij Intop een inburgeringstraject volgen. Vooralsnog worden de lessen voortgezet, in ieder geval tot 1 november 2010.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder Herbert Raat


Afgelopen voorjaar is de aanbesteding Inburgering afgerond en is een deel van de opdracht gegund aan Intop. Het contract is ingegaan per 1 maart 2010. Een van de eisen in de aanbesteding is de financiële stabiliteit van het bedrijf. Dit bleek in orde te zijn. Nu, een half jaar later, blijkt er een grote schuld te zijn en is het faillissement uitgesproken. Daarnaast is de uitvoering van het project niet probleemloos verlopen.

Ik zet mij nu vooral in om de continuïteit voor de 95 cursisten te waarborgen. Een doorstart, uitgevoerd door Intop is niet aan de orde. Met de curator wordt onderzocht, of er een doorstart door een andere bedrijf mogelijk is. Voorwaarde is dat dit een betrouwbaar bedrijf is.

Lukt dit niet dan wordt een nieuwe betrouwbare aanbieder gezocht, en zullen afspraken gemaakt worden om de overgang van de cursisten zo soepel mogelijk te laten gebeuren. In dit laatste geval verliest de gemeente een bedrag van ongeveer € 100.000,-, betaald aan Intop voor reeds geleverde diensten. Dit bedrag wordt gedekt uit het Participatiebudget. Ik houd de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeer u spoedig over de gekozen oplossing.

Hoogachtend,

Herbert RaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.