Bijgewerkt: 25 mei 2024

Indische gemeenschap is door de regering in de steek gelaten

Nieuws -> Informatief

Bron: Indisch Platform
01-07-2011

Het Indische gemeenschap door de regeringspartijen VVD, CDA en PVV in de steek gelaten. Voor het Indisch Platform is deze behandeling van de Nederlanders uit Indië onacceptabel, en een fatsoenlijke overheid onwaardig

De stemming vannacht in de Tweede Kamer was historisch, vanwege de tweespalt in de Kamer over de Indische kwestie. Het is uniek, dat de tegenstellingen zo groot en scherp naar voren kwamen. De gehele oppositie inclusief de SGP steunde de instelling van een commissie van wijze mensen.

De motie om de geschillen bespreekbaar te maken door het instellen van een Commissie van wijze personen is door de Kamer vannacht na hoofdelijke stemming met een verschil van twee stemmen verworpen. Volgens het Indisch Platform betekent dit niet dat hiermee de Indische Kwestie van tafel is. Slechts het voorstel tot instellen van een Commissie is verworpen.

Volgens het Indisch Platform is het onthutsend te moeten constateren, dat de politieke wil om een einde te maken aan wat inmiddels als de Indische Kwestie door het leven gaat nog steeds ontbreekt. Op 28 april 2011 stelde staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in een gesprek met het Indisch Platform, dat het in 2000 uitgekeerde 'Gebaar' ook een finale kwijting inhield van backpay (achterstallig salaris) en oorlogsschade. "Ze liegt", stelt het Indisch Platform.

Indieherdenking  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De kransen van de herinnering liggen voor het Indië monument in het Broersepark in Amstelveen na de herdenking op 14 augustus 2010


Historie

Al meer dan 65 jaar speelt de 'Indische kwestie', waardoor Nederlanders uit het voormalige Nederlands-Indië door opeenvolgende regeringen nog worden steeds gediscrimineerd. Het gaat om Nederlandse ambtenaren en militairen die tijdens en na de Japanse bezetting geen salaris ontvingen over de 41 maanden, dat zij in krijgsgevangenschap zaten en werd de schade die zij door de oorlog leden evenmin vergoed.

Dit in tegenstelling tot de vergoeding van oorlogsschade voor Nederlandse burgers onder de Duitse Bezetting, die geregeld was in de Wet op de Materiële Oorlogsschade. De Nederlanders uit de Oost waren expliciet van deze wet uitgesloten. "Discriminatie", zegt het Indisch Platform bij monde van haar voorzitter Herman Bussemaker.

Het Gebaar

Het feit, dat volgens de staatssecretaris Het Gebaar van 2000 ook de backpay en vergoeding van oorlogsschade omvat is niet eerder zo gecommuniceerd aan het Indisch Platform. "Een complete verrassing voor ons", aldus Bussemaker. Los daarvan heeft het NIOD een tweetal studies verricht en ook die geven aan dat Het Gebaar daar niet voor bedoeld was.

De conclusie moet dan wel zijn, dat ook dit Kabinet weg loopt voor zijn morele verantwoordelijkheid in deze Indische Kwestie', stelt Bussemaker resoluut. Nog steeds ontbreekt de politieke wil om de Indische Kwestie op te lossen.

Veel overleg

Dat die wil ook bij deze regering ontbreekt, bleek ook in een gesprek op 28 april 2011 tussen Staatssecretaris mevrouw Veldhuijzen Van Zanten-Hyllner van VWS en het Indisch Platform. Zij is in het geheel niet op de hoogte van de Indische Kwestie. Zij heeft op advies van haar ambtenaren bij herhaling de Tweede Kamer foutief en onvolledig geïnformeerd.

Zij heeft in de gesprekken met Het Indisch Platform en gedurende het Algemeen Overleg (AO) met de Kamer op 28 april 2011 en twee dagen later in het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) van 30 juni 2011 de Indische gemeenschap respectloos, beledigend en schofferend behandeld. "Voor het Indisch Platform is deze behandeling van de Nederlanders uit Indië onacceptabel en een fatsoenlijke overheid onwaardig", zegt Herman Bussemaker.

Motie Tweede Kamer

Blijkbaar pikte ook het parlement het te kort door de bocht gaan van Staatssecretaris mevrouw Veldhuijzen Van Zanten-Hyllner niet en diende Pia Dijkstra (D66) daarop mede namens een aantal andere oppositiefracties een motie in. Die motie bestond uit twee delen.

De Kamer wil, dat de Nederlandse regering op een passende wijze op een daartoe passend moment aan de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indie erkenning en excuses aanbied. Verder wilde de Kamer dat de regering een onafhankelijke commissie van wijze personen instelt om de uitgebrachte NIOD rapporten met het Indisch Platform te bespreken en te onderzoeken, wat de daadwerkelijke reikwijdte van Het Gebaar is.

Hoewel door de Tweede Kamer de behandeling van Oorlogsgetroffenen boven de politieke partijen staat blijkt dat nu het onderwerp volledig gepolitiseerd is. De oppositiepartijen steunen het Indisch Platform, de Regeringspartijen inclusief gedoogpartner PVV zijn het eens met het regeringsstandpunt.

De stemming vannacht in de Tweede Kamer was historisch vanwege de tweespalt in de Kamer over de Indische kwestie. Het komt niet vaak voor dat de tegenstellingen zo groot en scherp naar voren kwamen. De gehele oppositie (inclusief de SGP) steunde de motie van Pia Dijkstra (D66), die mede door de andere partijen werd ingediend.

De motie om de geschillen bespreekbaar te maken door het instellen van een Commissie van wijze personen is door de Kamer vannacht na hoofdelijke stemming met een verschil van twee stemmen verworpen. Volgens het Indisch Platform betekent dit niet, dat hiermee de Indische Kwestie van tafel is. Slechts het voorstel tot instellen van een Commissie is verworpen.

Regeringen hebben ook morele verantwoordelijkheid

Volgens eerdere uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden gaat het hier om een morele aansprakelijkheid van de Nederlandse Overheid. Zelfs Koningin Wilhelmina en dr. Drees lieten zich in gelijke bewoordingen uit. Al die jaren heeft de Nederlandse overheid deze morele aansprakelijkheid naast zich neergelegd. Nederland is het enige land ter wereld, dat hierin in gebreke blijft. Alle andere westerse mogendheden ook die met koloniën in het Verre Oosten hebben inmiddels ruimhartig hun ambtenaren het achterstallig salaris betaald en hun burgers gecompenseerd voor de geleden oorlogsschade.

Het Indisch Platform heeft als onderdeel van de overeenkomst die 'Het Gebaar' wordt genoemd in 2000 bedongen dat er een onafhankelijke studie zou komen naar de backpay en oorlogsschade binnen de Indische Gemeenschap. Deze studies zijn inmiddels verschenen. De twee historici van het NIOD komen los van elkaar tot de conclusie, dat in Nederland altijd de politieke wil heeft ontbroken om deze Nederlanders gelijk te behandelen met de Nederlanders in het moederland.

Het kan toch niet zo zijn, dat de Joodse slachtoffers en de Roma en Sinti hun 'Gebaar' ontvingen voor hun kille en bureaucratische ontvangst naast hun vergoeding voor oorlogsschade en dat voor de Nederlanders uit Indië hun 'Gebaar' ook de Backpay en de vergoeding voor geleden oorlogsschade in zou houden.

Afwijkend standpunt

Het standpunt van het Indisch Platform is glashelder en glashard. Het Gebaar was geen finale kwijting voor backpay en oorlogsschade, ook de NIOD onderzoeken bevestigen dat. De Indische Kwestie is dus nog steeds niet opgelost. De regering blijft zich op het standpunt stellen, dat Het gebaar inclusief was en het Indisch Platform gesteund door de NIOD-onderzoeken bestrijden dat.

"Ik kan niet anders concluderen, dat opeenvolgende regeringen onbetrouwbaar zijn gebleken. Stel, dat vandaag de dag een van onze militairen in Afghanistan onverhoopt gevangen wordt genomen, ontvangt die dan gedurende de tijd dat hij of zij gevangen zit ook geen loon?

Militairen die voor Koningin én vaderland worden uitgezonden! Dat is te gek voor woorden? Voor het Indisch Platform is de behandeling van de Nederlanders uit Indië onacceptabel, en een fatsoenlijke overheid onwaardig. Wij weten ons daarin gesteund door de Indische gemeenschap in Nederland en overzee", zegt Herman Bussemaker.

Het Indisch Platform benadrukt, dat hier niet gaat om het wekken van valse hoop, zoals gesteld door regeringspartijen, maar om het wegnemen van onrecht. De emotionele reacties op de publieke tribune tijdens de hoorzitting op 28 juni gaven aan, hoe diep de frustratie in alle lagen van de Indische Gemeenschap is.

"Onrecht verjaart niet!" zegt Bussemaker, "en gaat Het Indisch Platform dan ook de confrontatie met dit Kabinet aan en zal niet rusten totdat er recht is gedaan. Het Kabinet laadt nu de verdenking op zich weg te lopen voor haar morele verantwoordelijkheid vanwege de penibele financiële situatie. Hoe onbetrouwbaar kun je als overheid zijn. Ik schaam mij diep voor zo'n overheid", besluit Herman Bussemaker, voorzitter van het Indisch Platform waarbij 24 organisaties zijn aangesloten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.