Bijgewerkt: 22 maart 2023

Info over toekomst Amstelveenlijn

Nieuws -> Informatief

Bron: Martijn den Dekker
06-12-2010

Inloopmomenten op 8 en 23 december en 19 januari 2010

Projectbureau Amstelveenlijn opent haar deuren en geeft uitleg over de onderzoeken naar de toekomst van de Amstelveenlijn. In navolging op de bijeenkomsten van afgelopen zomer biedt het bureau ook de komende periode de mogelijkheid om informatie in te winnen over de Amstelveenlijn.

Het projectbureau doet momenteel verschillende onderzoeken om inzicht te krijgen in hoe de Amstelveenlijn ook in de toekomst kan bijdragen aan een goede bereikbaarheid van Amstelveen en de regio. Nadat eerder dit jaar de wensen en ideeën van bewoners en bedrijven werden geïnventariseerd, wordt er nu gekeken naar onder andere technische haalbaarheid en verkeerskundige aspecten van de ombouw.

Hoewel de onderzoeken nog lopen en er nog geen uitkomsten zijn, wil het projectbureau geïnteresseerden toch graag meenemen in het proces en hen informeren over de werkzaamheden. Want wat wordt er precies onderzocht? En welke afwegingen spelen daarbij een rol? Wat is er al besloten en wordt er naar alternatieven gekeken?

Inloopmiddagen/-avonden tijdens inloopmomenten kan iedereen even bij het projectbureau (Stroombaan 4) binnenlopen. Medewerkers zijn dan beschikbaar om het project toe te lichten en vragen te beantwoorden. De inloopmomenten zijn op 8 december 2010 (18:30 - 21:00 u), 23 december 2010 (14:00 - 17:00 u) en 19 januari 2011 (18:30 - 21:00 u).

Themabijeenkomsten Naast de inloopmomenten organiseert het projectbureau op 16 december en 11 januari themabijeenkomsten. Specialisten geven dan een toelichting op een specifiek onderdeel van het project. Meer informatie over de themabijeenkomsten is te vinden op www.amstelveenlijn.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.