Bijgewerkt: 24 juni 2024

Informatie over Koninginnedag 2012 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-03-2012

Deze brief kreeg iedere inwoner en de wijkplatforms van Amstelveen per post toegestuurd rond 22 maart 2012 in verband met de gemeentelijke maatregelen op 30 april 2012 van burgemeester Van Zanen:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Koninginnedag in Amstelveen is elk jaar een gezellige mix van vrijmarkten en festiviteiten. Uit de jaarlijkse evaluaties blijkt echter, dat de hulpdiensten zich steeds grotere zorgen maken over de bereikbaarheid. Met name in het hele gebied rond de Amsterdamseweg, Elsrijk, het Oude Dorp en delen van Patrimonium, laat de bereikbaarheid te wensen over.

Door deze ontwikkeling en het feit, dat Amsterdam haar beleid gewijzigd heeft (en grote evenementen weert uit de binnenstad), bestaat de kans, dat (nog) meer Amstelveners de festiviteiten in eigen gemeente bijwonen. Ik heb daarom in overleg met de hulpdiensten besloten een paar aanvullende maatregelen te treffen.

koninginnedag Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

De routekaart van Koninginnedag 2012 in Amstelveen met de verkeersmaatregelen op 30 april


Maatregelen

De maatregelen zijn er op gericht bezoekers van de vrijmarkt en festiviteiten zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, of de fiets te laten komen. Delen van de wijken Oude Dorp, Patrimonium en Elsrijk worden tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. De wegen, waarop de vrijmarkten plaatsvinden zijn sowieso, net als voorgaande jaren, afgesloten voor verkeer. Bezoekers met de auto kunnen het gebied niet in. Zij krijgen instructies via bewegwijzering waar parkeermogelijkheden zijn.

Voor u als inwoner geldt, dat u met uw auto de gehele Koninginnedag gewoon de wijk uit kunt. De wijk weer in is lastiger en verzoek ik u alleen te doen in noodgevallen. Om te kunnen zien, of u een inwoner van het gebied bent, moet u zich op dat moment kunnen legitimeren. Het zou ook helpen, als u deze brief bij u heeft. Bijgevoegd kaartje laat zien waar de afsluitingen zich bevinden en waar parkeermogelijkheden voor bezoekers zijn.

Ik realiseer mij, dat deze maatregelen voor u vervelend kunnen zijn. Het is echter belangrijk, dat de bereikbaarheid en daarmee de veiligheid in uw wijk voldoende gegarandeerd kan blijven en dat, mocht zich onverhoopt een calamiteit voordoen, de hulpdiensten ter plekke kunnen komen.

Vrijmarkt en festiviteiten

Om deelnemers aan de vrijmarkt in de gelegenheid te stellen hun verkoopwaar neer te leggen, start de afsluiting van de wijken op 30 april vanaf 07:00 uur. Rond het hoogtepunt van het programma van de festiviteiten zal in verband met de drukte het toezicht verscherpt zijn. Zonodig zal op matrixborden extra informatie worden aangegeven over de toegankelijkheid van de festiviteiten. Rond 17:30 uur zullen alle afsluitingen opgeheven worden.

Informatieavond dinsdag 3 april

Ik kan mij voorstellen dat u nog vragen heeft of behoefte aan een nadere toelichting op de aanpak voor Koninginnedag. Op dinsdag 3 april 2012 organiseert de gemeente daarom samen met politie, brandweer en GGD een informatieavond in het raadhuis. De bijeenkomst start om 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

De gemeente zal de komende periode daarnaast regelmatig inwoners en mogelijke bezoekers informeren via de lokale media en internet. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, of u zich willen aanmelden voor de bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Konijn (tel. 020-5404223, e-mail a.konijn@amstelveen.nl ).

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J. H. C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.