Bijgewerkt: 28 september 2023

Informatieavond over palliatieve zorg in Ziekenhuis Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: Ziekenhuis Amstelland
13-09-2023

Maandag 9 oktober 2023 is er een informatieve avond over palliatieve zorg in Ziekenhuis Amstelland. Als beter worden niet meer mogelijk is, heeft palliatieve zorg als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren voor patiënt en zijn of haar naasten. Dat kan weken, maanden of jaren nodig zijn.

Deze avond gaan we in gesprek over de mogelijkheden in de regio, over levensvragen, maar ook over hoe het stervensproces uiteindelijk gaat. Het team palliatieve zorg nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Iedereen is welkom.

Maandag 9 oktober: 19.00 – 21.00 uur in de Ontmoetingsruimte van Ziekenhuis Amstelland. Graag inschrijven via communicatie@zha.nl. Onder vermelding van uw naam en met hoeveel personen u komt. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

De hoofdingang van het Ziekenhuis Amstelland in september 2023

Dat het leven zo prettig mogelijk is door het voorkómen en/of verminderen van klachten, ondanks ziekte. De palliatieve fase begint op het moment dat duidelijk is, dat iemand waarschijnlijk sterft aan een ziekte. Het kan zijn dat iemand maar kort te leven heeft maar dat hoeft niet. Hoelang de palliatieve fase duurt, verschilt per persoon. 

Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg. Terminale zorg is de zorg in de laatste drie maanden van iemands leven. Palliatieve zorg richt zich niet op sterven, het richt zich op het leven. Adres: Ziekenhuis Amstelland Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen

Palliatieve zorg (afgeleid van de Latijnse bron palliare, of 'verhullen') is een interdisciplinaire benadering van medische zorg gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven en het verzachten van het lijden bij mensen met ernstige, complexe en vaak terminale ziekten. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.