Bijgewerkt: 8 december 2021

Informatieavond over vliegverkeer boven Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-06-2009

Op maandag 22 juni 2009 organiseert de gemeente een informatieavond over vliegverkeer boven Amstelveen. Eind 2008 is het Aldersadvies over de ontwikkeling van Schiphol tot 2020 uitgebracht. Sindsdien is een begin gemaakt met de uitvoering. Tijdens deze avond kunnen inwoners van Amstelveen informatie krijgen over de stand van zaken en vragen stellen door de gemeente en de luchtvaartsector.

Boeing Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Een opstijgende Boeing 767-300 op Schiphol


In het Aldersadvies is een groot aantal maatregelen vastgelegd om de hinder in de omgeving van Schiphol te beperken en de leefkwaliteit te verbeteren in gebieden waar hinderbeperking niet (meer) mogelijk is. Er is een plafond van 510.000 vluchten gesteld. Het uitgangspunt is dat het verkeer wordt afgehandeld op de banen die het minste geluidsoverlast geven.

De informatie tijdens deze avond heeft betrekking op de voor Amstelveen relevante maatregelen, waaronder het aanpassen van routes en minder spreiding van vliegtuigen door het toepassen van de ‘vaste bochtstraal’ techniek. Daarnaast is er ook informatie over de aanpak van het verbeteren van de leefomgeving in bijvoorbeeld Uilenstede.

De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopavond. Dit betekent dat inwoners op een zelfgekozen moment tussen 17.30 en 20.00 uur de bijeenkomst kunnen bezoeken. Er zijn ook vertegenwoordigers van het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS), de commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol (CROS) en de luchtvaartsector aanwezig om een toelichting te geven.

Datum: maandag 22 juni 2009. Tijd: 17:30 uur tot 20:00 uur.

Locatie: Het bedrijfsrestaurant van het Raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.