Bijgewerkt: 3 juli 2022

Informatiebijeenkomst over de verbreding en verdiepte aanleg van de A9

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/Amstelveen/Rijkswaterstaat/VEENIX
27-11-2019

In 2020 starten de werkzaamheden voor de verbreding en verdiepte aanleg van de rijksweg A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9 BAHO). Op 26 en op 27 november 2019 werd er weer een informatieve bijeenkomst gehouden over de stand van zaken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Meer dan 300 geïnteresseerden kwamen naar de informatiebijeenkomst van Rijkswaterstaat in
Schouwburg Amstelveen op 27 november 2019


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Gebiedsvisie Traverse A9 - Stadshart bord dat door de Amstelveners goed wordt bestudeerd. De A9 krijgt ter hoogte van Amstelveen een verdiepte ligging over een lengte van bijna anderhalve kilometer. Op drie strategische plekken komen brede overkappingen die het negatieve effect van de snelweg verminderen en de leefbaarheid bevorderen - volgens de plannen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een dame met een VEENIX badge vertelt over de kap van duizenden bomen langs de A9


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Drie heren bekijken het groengebied op een kaart van de toekomstige A9 ter hoogte van Amstelveen
Het echte groengebied kunnen wij over 7 jaar bekijken als het project klaar is en het groen geplant


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De aanwezigen blijven vrij lang voor een bord staan met de beelden van de bouwontwerpen, want je moet je hoofd wel helemaal in het nieuwe stadsbeeld proberen te verplaatsen en dat is niet echt makkelijk


Op de bovenste etage van de Schouwburg Amstelveen aan het Stadsplein konden de geïnteresseerden op grote borden foto’s en tekeningen bekijken over de huidige en toekomstige situatie en overal stonden veel medewerkers van de verschillende instanties die op allerlei vragen antwoord gaven. Na ongeveer een half uurtje kon men naar de kleine zaal van de schouwburg gaan, waar een presentatie werd gegeven. De heer drs. ing. Lammert Postma vanuit Rijkswaterstaat betrokken bij het project begon de plenaire bijeenkomst. Hij heette iedereen welkom en vond het  indrukwekkend met hoeveel mensen men was gekomen, zelfs meer - zo grapte hij - dan bij Gerard Cox aanwezig waren!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De kleine zaal van Schouwburg Amstelveen loopt langzaam vol met honderden betrokkenen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De zaal is bijna vol met Amstelveners en omwonenden en dus kan de informatiebijeenkomst beginnen


Postma vertelde onder meer: 'Aanleiding van deze bijeenkomst is dat er voor Amstelveen een gewijzigd Tracébesluit is overeengekomen dat 27 februari 2019 onherroepelijk was geworden, waardoor in de zomer van 2019 de biedingen van de aannemerscombinatie konden worden beoordeeld. Op 10 oktober van dit jaar is een overeenkomst gesloten met de biedende partij VEENIX, dus met andere woorden: we hebben nieuws te melden. De groei van de mobiliteit heeft tot gevolg dat er te weinig plek is op de weg, op het spoor, in de bus en Rijkswaterstaat de opdracht kreeg om er wat aan te doen. Het doel is het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid  van de Randstad. Over het traject met de Gaasperdammertunnel bij Holendrecht zal vermoedelijk het verkeer op Koningsdag 2020 rijden en het laatste traject Schiphol-Amsterdam-Almere is de verbreding van de A9 bij Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer drs. ing. Lammert Postma van Rijkswaterstaat vertelt over het enorme bouwproject dat Amstelveen
straks jarenlang in zijn greep krijgt


'Dat betekent reconstructie van 11 km snelweg, verbreden van 2x 3 naar 2x 4 rijstroken en een wisselbaan bij Ouderkerk. We bouwen ook over 14 km lengte nieuwe geluidschermen die hoger worden dan de huidige en de A9 wordt bij Amstelveen over de lengte van 1,6 km (was 1,3) verdiept aangelegd met drie overkappingen in Amstelveen. Twee van 249 m en één van 85 m. Dat was eerst 16 meter, maar is verlengd naar een maximum van 85. VEENIX legt de overkappingen voor Rijkswaterstaat aan als betonnen platen en de gemeente Amstelveen zorgt voor de inrichting en groenvoorziening op de tunneldaken. Er komen op het traject ook 15 kruisende verbindingen, waarvan 6 voor fietsers, 6 ecologische verbindingszones en er komt een groot zonnepark met zonnepanelen zodat alle verlichting en signalering boven de weg  energieneutraal worden.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Op één van de borden van de PowerPoint presentatie staan al de SAA-projecten (Schiphol-Amsterdam-Almere) van A1/A6 Diemen-Almere, A9 Holendrecht-Diemen, A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost en het A9 Badhoevedorp-Holendrecht tracé


De heer Postma noemde de nadelen van een dergelijk gebeuren op, waaronder de geluidsoverlast, maar ook dat er voor 6000 bomen een kapvergunning is afgegeven. In januari 2020 zal hiermee aan de slag worden gegaan. Alle informatie die werd verteld werd zichtbaar gemaakt met foto’s en compilaties van foto’s zodat men echt een goed beeld kreeg van wat er nog allemaal staat te gebeuren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer Loek van Bokkum aan het woord. Hij is omgevingsmanager van VEENIX


Na het verhaal van Postma kreeg de heer Loek van Bokkum het woord. Hij is omgevingsmanager van VEENIX. Hij vertelde over de werkzaamheden die de komende jaar uitgevoerd gaan worden en om de hinder voor de omgeving zo laag mogelijk te houden. Ook hij presenteerde tijdens zijn verhaal allemaal foto’s en compilaties zodat ook zijn verhaal duidelijk liet zien wat het gaat betekenen. Een paar hoofdlijnen uit zijn verhaal zijn:

Het kappen van de bomen in begin 2020 is nodig, omdat er begin van de zomer gestart wordt met het verleggen van kabels en leidingen, het bouwen van de tijdelijke bruggen over de A9 en het slopen van een aantal panden, zodat de weg aangelegd kan worden. Er mogen 6000 bomen worden gekapt, maar men gaat er van uit dat er toch wel 500 kunnen worden behouden. Het vrijgekomen hout van de bomen kan bijna helemaal worden behouden: 41% voor zaag- en emballage hout, 36% voor plaatmaterialen, 10% naar papier en andere toepassingen en  de overige procenten is gewoon afval, want dat zijn de kleine takjes en stukjes. Die bomen moeten ook vroeg worden gekapt omdat er nog archeologisch onderzoek gedaan moet worden.

Vervolgens wordt gestart met zandaanvoer voor de voorbelasting en worden tijdelijke op- en afritten (nr. 5) aangelegd voor de bereikbaarheid van het centrum  van Amstelveen. Eerst mochten deze op- en afritten 12-14 maanden gesloten blijven maar door de fasering blijven deze toe- en afritten naar de Keizer Karelweg volledig open omdat ze worden verlegd. Eerst gaat het verkeer over de zuidzijde rijden en wordt de noordzijde van het tracé gebouwd. Aan de zuidzijde wordt een bypass aangelegd, zodat er genoeg ruimte is voor het verkeer en wordt de noordzijde gebouwd en vervolgens wordt het omgedraaid. Het verkeer gaat dan over de noordzijde en wordt de zuidzijde gebouwd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Door de fasering blijven de op- en afritten bij de Keizer Karelweg (aansluiting 5) open tijdens de bouw op een paar weekenden na en dat garandeert ook dat de bedrijven in het Stadshart niet hermetisch van de buitenwereld worden afgesloten
tijdens de jarenlange bouwperiode


De Museumtramspoorlijn wordt tijdens de bouw verwijderd, maar komt weer terug als de overkapping een feit is. Het Kazernepad (Zwarte Pad voor de seniore Amstelvener) blijft open aangezien dat een veel te veel gebruikt pad is, met name voor scholieren. Ook voor het langzame verkeer blijven de noord-zuid verbindingen open. Alleen bij de overkapping bij de Meander kan het niet. De voetgangers kunnen wel over een trapbrug maar voor de fietsers is dit niet mogelijk en anders moet er een te hoge brug worden gebouwd. Later komt er natuurlijk weer wel een doorgang voor de fietsers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Noord-Zuid verbindingen in Amstelveen blijven ook open voor het langzame verkeer tijdens de bouwperiode,
behalve de doorgang voor fietsers bij de Meander


Maatregelen om geluidshinder te beperken zijn onder meer de volgende. De achteruitrij piepjes van de vrachtwagens worden afgezet om zo min mogelijk geluidsoverlast te geven. Er worden damwanden en palen geboord (dus er wordt niet geheid) bij plaatsen met de verdiepte ligging tussen 8 uur ‘s morgens en 16.00 uur ’s middags. Daarna worden de oude wanden, stenen en stukken weg afgevoerd in grote delen, dus ze worden om geluidshinder te voorkomen niet al klein gemaakt of vergruisd voor transport.

Rond 2024 worden de nieuwe geluidsschermen (9 meter hoog -waren 6 meter) geplaatst en omdat de weg lager ligt en dichter tegen de damwand zal het verkeersgeluid ook minder zijn, omdat er geen verspreiding is. De oude wanden zullen zo lang mogelijk worden behouden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tekeningen laten verschillende fases van de bouw zien in de tijdelijke en in de definitieve situatie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Artist impressions van de overkapping ter hoogte van het Stadshart Amstelveen in 2026 de Traverse. Het is een nieuwe verbinding tussen de Bomenbrug en het centrale Stadsplein, zodat men makkelijk naar het busstation en het Stadsplein kan lopen


Tot slot meldde de heer Loek van Bokkum dat er eind 2025 wordt begonnen met de afrondende werkzaamheden, zodat men eind 2026 helemaal klaar is. Na deze presentatie kreeg Jelle Westra senior programmamanager Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Amstelveen het woord. Hij is de vertegenwoordiger van de gemeente Amstelveen die over de groenvoorziening gaat. De gemeente Amstelveen gaat zelf de groenvoorziening op de overkappingen verzorgen en krijgt van Rijkswaterstraat hiervoor budget. Voor de bomen die gekapt worden is ook geld verkregen van de staat en daarmee kan weer nieuwe beplanting worden aangelegd. Westra liet bij de verschillende overkappingen zien wat de plannen aldaar zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer Jelle Westra senior programmamanager Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Amstelveen aan het woord


Bij de overkapping tussen de Meander en het voormalige KPMG gebouw heeft de eigenaar van het gebouw de helft van de grotere overkapping meebetaald, zoals gezegd van 16 naar 85 meter en zal ook de helft van de groenaanplant meebetalen. Op deze overkapping is zelfs een vijver gepland, waardoor het uitzicht van de flatbewoners wel erg verbeterd wordt. Waar voorheen vanaf de Oranjebaan men de A9 op kon rijden is een stukje grond van Rijkswaterstaat. Nu die oprit niet meer wordt gebruikt, geeft Rijkswaterstaat het stukje grond aan de gemeente zodat men daar ook een groenpark kan aanleggen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Artist impressions van de overkapping met The Mayor- het voormalig hoofdkantoor van KPMG- maar in 2026 met woningen


Als in 2024 de geluidsschermen zijn geplaatst kan de gemeente al aan de slag met de groenaanplant. Hoe en wat er allemaal voor moois terugkomt in het groene Amstelveen is altijd nog eens te bezichtigen op de bovenste etage van Bibliotheek Amstelveen bij Inzicht Amstelveen.

Tijdens de presentatie werd niets verteld over het grondwater, zoals dat bijvoorbeeld bij de Beneluxbaan circulerend wordt rondgepompt om verzakking te voorkomen. Bij navraag blijkt dat in de verdiepte tunnelbakken die gegraven worden er grondwater zal stijgen, maar dat dit wordt tegengehouden door de damwanden. Net als bij de aanleg van de parkeergarage onder het Stadsplein, wordt in het water de betonbodem van de tunnelbak en de wanden gestort en pas later wordt het water afgevoerd. Men gaat er van uit dat er dus geen bodemverzakking zal zijn, maar voor de veiligheid zijn er bijvoorbeeld bij de Van Hallweg wel enkele ijkpunten gemaakt om te eventuele verzakkingsschade in de gaten te houden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Artist impression met een bijna idyllische beeld met een vijvertje en bomen op de top van de overkapping bij afrit 5


De presentaties waren beide keren heel druk bezocht, vermoedelijk komt er nog een derde, dus hou de nieuwsberichten op Amstelveenweb.com in de gaten. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst en nog 34 nachtjes slapen, dan is het 2020 en starten spoedig de werkzaamheden voor de verbreding van de A9!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.