Bijgewerkt: 24 maart 2023

Informatiebijeenkomsten in 2016 over de verbreding van de A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Rijkswaterstaat
07-03-2016

Het is de bedoeling, dat Rijkswaterstaat in oktober 2019 start met de realisatie van de verbreding van de A9. Duidelijk is, dat de verbreding van grote invloed is op heel Amstelveen. Voor de gemeente is het dan ook erg belangrijk, dat zoveel mogelijk Amstelveners en bedrijven weten wat er gaat gebeuren. Dit kan door u goed te laten voorlichten tijdens één van de informatiebijeenkomsten die Rijkswaterstaat organiseert in de Schouwburg van Amstelveen.

U bent welkom tussen 19.00 en 21.30 uur op de volgende dagen:

Dinsdag 22 maart 2016

Donderdag 24 maart 2016

Maandag 4 april 2016

Maandag 11 april 2016

Rijkswaterstaat breidt de A9 bij Amstelveen uit van 2 x 3 naar 2 x 4 rijstroken. Ze doen dat op zo’n manier, dat de leefbaarheid voor omwonenden langs het traject verbetert. Daarbij zorgen ze ervoor, dat omwonenden minder last hebben van de snelweg dan nu. Rijkswaterstaat besteedt veel aandacht aan de verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de samenhang tussen noord en zuid Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2016)

Bij Amstelveen wordt de A9 tussen het Amsterdamse Bos en het Bovenland volledig verdiept aangelegd met 2 overkappingen: 1 ter hoogte van het Oude Dorp en 1 ter hoogte van het Stadshart. De overkappingen verbinden noord en zuid met elkaar. En zorgen voor minder geluidoverlast


Wat gaan ze doen?

De verbreding bij het Oude Dorp én het Stadshart overkappen, waardoor noord en zuid Amstelveen niet langer gescheiden worden door de A9.

In de omgeving van het Stadshart de snelweg verdiept aanleggen, waardoor de geluidsoverlast afneemt.

Nieuwe toe- en afritten van de A9 aansluiten op een nieuw aan te leggen kruispunt ter hoogte van het Stadshart bij het Keizer Karelplein.

Het viaduct bij het Keizer Karelplein slopen.

Het lokale verkeer, zoals auto’s, bussen, fietsers en voetgangers bovenlangs over de snelweg leiden.

Het fiets- en voetgangerspad tussen de Burgemeester Rijnderslaan en Meander via het Bovenlandpad ook over de snelweg heen leiden.

Wat is de planning?

Maart 2016 Gewijzigde Ontwerptracébesluit 2016 ter visie

Maart 2016 Informatiebijeenkomsten en mogelijkheid tot indienen van een zienswijze

Maart 2017 Minister van Infrastructuur en Milieu stelt gewijzigde Tracébesluit 2016 vast

Medio 2018 Uitspraak Raad van State: Tracébesluit onherroepelijk

2017-2018 Start aanbestedingsprocedure voor aannemers

2018-2019 Gunning contract aan een aannemer

Eind 2019 1ste schop in de grond

2024-2026 Openstelling verbrede A9

Lees ook

Veel gestelde vragen over het traject A9 Amstelveen

Factsheet planning A9 Badhoevedorp – Holendrecht (PDF)

7 maart 2016

Het verbreden van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht is een stap dichterbij gekomen met het tekenen van het gewijzigde Ontwerptracébesluit door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vier in plaats van drie rijstroken. Verder bouwt Rijkswaterstaat nieuwe geluidsschermen over een lengte van in totaal 12 kilometer. Schultz: “Met dit project leveren we een forse bijdrage aan de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook verbeteren we de leefbaarheid. De A9 wordt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd en er komen twee overkappingen die Amstelveen Zuid en Noord met elkaar verbinden”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Na jaren onderhandelen kon Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu in de naam van de Staat der Nederlanden het document de Wijzigingsovereenkomst A9 ondertekenen op 10 maart 2014 in Amstelveen in de St. Annakerk. Wethouder Herbert Raat (VVD) volgt deze belangrijke gebeurtenis zeer dichtbij


Het gewijzigde Ontwerptracébesluit ter inzage

Vanaf 18 maart 2016 ligt het gewijzigde Ontwerptracébesluit A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) ter inzage bij onder meer het gemeentehuis van Amstelveen, het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem en online via www.platformparticipatie.nl . Belangstellenden kunnen vanaf die datum de plannen 6 weken lang inzien en hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Het gewijzigde Ontwerptracébesluit bevat een beschrijving en kaarten van de wijzigingen ten opzichte van het in 2011 vastgestelde Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere. Ook bevat het de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt voor de inpassing van de weg in de omgeving én de maatregelen om te zorgen, dat het gewijzigde Ontwerptracébesluit aan de wettelijke normen voldoet. Tevens liggen de resultaten van onderzoeken naar de effecten van de verbreding van de A9 op de omgeving ter inzage.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert in maart en april 2016 een aantal informatiebijeenkomsten om de plannen over de verbreding van de A9 te laten zien en toe te lichten. Belangstellenden kunnen hier deskundigen ontmoeten van onder meer Rijkswaterstaat en alle vragen stellen over de verbreding van de A9, de ontwerpen bekijken en de plannen in 3D-uitvoering zien om zo een goed beeld te krijgen van de A9 als alle werkzaamheden zijn afgerond. De informatiebijeenkomsten vinden plaats in de bovenfoyer van de Schouwburg Amstelveen. Belangstellenden zijn welkom op 22 maart, 24 maart, 4 april en 11 april 2016 tussen 19.00 en 21.30 uur. Lees meer over het project: A9 Badhoevedorp - HolendrechtAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.