Bijgewerkt: 26 november 2022

Informatieve brief aan Participe Holding

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-07-2019

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de relevante stappen van Participe Holding om de continuïteit van het welzijnswerk in Amstelveen veilig te stellen:

'Geachte raad,

Op 28 mei 2019 hebben we u geïnformeerd over de situatie van Stichting Participe Holding. Ondertussen neemt de stichting relevante stappen om de continuïteit van het welzijnswerk in onze gemeente veilig te stellen. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een fusie zijn in een gevorderd stadium.

In de tussentijd heeft de bestuurder van Participe Holding ons schriftelijk verzocht om, gezien de continuïteit van het werk, op zeer korte termijn te bevestigen dat wij alle lopende contracten voortzetten, en dat wij geen gebruik maken van mogelijkheden om deze contracten voortijdig te ontbinden. Wij kunnen deze bevestiging nu nog niet geven, om de volgende redenen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 juni 2019


Relevante informatie bereikt ons stapsgewijs. Dat vergt ook een aangepaste manier van verwerken, voldoende tijd om een oordeel te vormen en uiteindelijk conclusies te trekken over een verlenging van de lopende contracten. Wij willen meer inzicht in de juridische constructies bij de beoogde fusiepartner, en meer begrip van de gevolgen daarvan voor besluitvorming en financiële verhoudingen. Daarnaast verwachten wij binnenkort de jaarrekeningen 2018 (met accountantsverklaring) van Participe Holding en Participe Amstelland. Nadat wij alle gevraagde informatie hebben ontvangen en geanalyseerd, nemen wij besluiten over de verlenging van de lopende contracten. Daarnaast willen we mogelijke alternatieven verkennen.

Het belang van onze inwoners, van de medewerkers en vrijwilligers van Participe Amstelland is voor ons wezenlijk, net als een zorgvuldige omgang met de aan ons toevertrouwde publieke middelen. De medewerkers en vrijwilliger doen goed werk dat belangrijk is voor veel Amstelveners. Dat is het ijkpunt voor onze besluitvorming.'

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst, de burgemeester, Tjapko Poppens

Participe?In 2008 is Participe ontstaan uit een fusie van Stichting Zorgwijzer en Stichting Welzijn in Alphen aan den Rijn. Bij Participe werken inmiddels ongeveer 285 mensen, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiairs. Op dit moment is Participe actief in 15 gemeenten. Participe Amstelland is de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel en Uithoorn sinds 2014, met ruim 80 professionals samen met bijna 800 vrijwilligers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.