Bijgewerkt: 2 december 2023

Informatieveiligheid is hoog op de bestuurlijke agenda

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
28-10-2014

Informatieveiligheid is de afgelopen twee jaar hoog op de bestuurlijke agenda gekomen door intensieve samenwerking van bestuurders, koepelorganisaties en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID). Nu de Taskforce wordt beëindigd heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksorganisaties een verklaring getekend over de verdere verankering van een veilige en zorgvuldige omgang met gegevens binnen de organisaties.

Omdat zowel burgers als overheden veel digitaal werken en daarbij belangrijke gegevens digitaal worden gedeeld, is het belangrijk, dat overheden zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Overheidssystemen moeten veilig zijn en weerstand kunnen bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. Om informatieveiligheid te versterken heeft minister Plasterk begin 2013 de Taskforce BID voor een periode van twee jaar in het leven geroepen.

Foto Amstelveen
(Foto Paul Voorham - 2014)

Ronald Plasterk, (PvdA) (r) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens de ondertekening van de verklaring Informatieveiligheid 2015. Ook de bestuurders van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Directoraat-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk en de Manifestgroep hebben de verklaring ondertekend


Het doel van de samenwerking tussen Taskforce en overheidsorganisaties is bereikt. Informatieveiligheid staat nu hoog op de agenda bij bestuurders en management van alle overheidslagen, en alle overheden hebben zich verplicht tot zelfregulering. De verklaring betekent  dat de behaalde resultaten verankerd worden en daarop wordt voort gebouwd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de activiteiten van de Digicommissaris (NCDO) en kan de Taskforce BID overgaan tot afronding van de werkzaamheden.

iBewustzijn Overheid. Blijvende bewustwording van medewerkers bij de overheid over informatieveiligheid is van groot belang. Daarom stellen BZK en Taskforce BID materiaal van de campagne iBewustzijn Overheid beschikbaar voor overheden, bestaande uit onder andere animatiefilmpjes en workshops. Tijdens Alert Online (vanaf 27 oktober), de landelijke campagne die veilig online gedrag van burgers en organisaties moet stimuleren, wordt met iBewustzijn Overheid gestart.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.