Bijgewerkt: 15 april 2024

Ingezonden brief van Golfodrama in Nieuwsblad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Golfodrama
16-03-2006

In het Amstelveens Nieuwsblad van 8 maart 2006 stond een ingezonden brief van Ger en Tineke Loogman die in het noordoostelijk deel van de Bovenkerkerpolder een golfcentrum willen bouwen. In de brief doen zij verslag van een gesprek met actiecomité Golfodrama. Onderstaand een reactie van Golfodrama.

Op dringend verzoek van Ger en Tineke Loogman hebben wij ingestemd met een gesprek dat op 4 maart jl. plaats vond. Aanleiding voor onze toestemming was dreigende taal van Ger Loogman dat wij anders zijn advocaat op onze stoep konden verwachten. Deze dreiging was gebaseerd op vermeende onwaarheden die wij zouden verkondigen op onze website. Onze website kende en kent geen enkele onwaarheid! Juist omdat wij alleen correcte informatie willen bieden, zijn wij het gesprek met Loogman aangegaan.

Alle op de website www.golfodrama.nl  gepubliceerde informatie bleek op basis van de schaarse beschikbare informatie correct. Het gesprek heeft ons wel nieuwe informatie opgeleverd, die tot dan verborgen was gehouden voor de Amstelveners. Van een weinig sportieve houding getuigt dan ook de ingezonden brief van de familie Loogman in het Amstelveens Nieuwsblad door uitspraken, die tijdens dit gesprek zijn gedaan, in een verkeerde context weer te geven. Hoe respectvol is dan het verslag van het gesprek van Golfodrama zelf (http://www.golfodrama.nl/nieuws.htm ).

De bij de ingezonden brief gevoegde foto is door de familie Loogman aan de Amstelveense gemeenteraadsleden getoond om hun bedoelingen kracht bij te zetten. Het toont een teletubbielandschap, met kerktorentje op de achtergrond. Het schijnt met enthousiasme te zijn ontvangen door onze volksvertegenwoordigers. Als men de moeite neemt om het huidige vergezicht te bekijken, dan ziet u dat daar helemaal geen golfcentrum voor nodig is. Sterker nog het huidige landschap kent geen bomkraters!

De foto zou een reëel beeld geven van het uitzicht na realisatie van de plannen, maar toont geen gebouwen, geen honderden parkeerplaatsen en geeft geen beeld van de bijbehorende overlast. Golfodrama’s reactie op het getoonde plaatje had uiteraard een cynische ondertoon namelijk dat de dames en heren politici van Amstelveen, zich alleen al met zo’n simpel plaatje hebben laten overtuigen van de ruil van een waardevol cultuurlandschap voor een teletubbie landschap.

Opnieuw blijkt uit de ingezonden brief van de familie Loogman, hoe zeer de buurtbewoners Groenelaan/Waardhuizen worden gemanipuleerd met hun prachtige plannen, waarmee zij de politici in Amstelveen proberen in te pakken.

Wij hebben aangedrongen op meer informatie over geplande concrete bouwvolumes voor de verschillende faciliteiten. Wij hebben geen antwoord gekregen. Het simpel analyseren van het aantal gelijktijdig aanwezige spelers levert al een behoorlijk beeld op over de faciliteiten die er moeten komen. Niet alleen voor het parkeren, maar ook voor verkleden, eten, drinken vooraf en achteraf, vergaderen, winkel, stalling voor onderhoudsmachines etc. etc.

De alvast door ons becijferde 450 parkeerplaatsen voor het golfcentrum werden door de familie Loogman in het gesprek bevestigd. ’t Is maar dat u het weet!

In de ingezonden brief houdt de familie Loogman een verkoopverhaal voor zijn golfcentrum. Golfodrama baseert zich alleen op feiten en niet op verkooppraatjes.

Ons standpunt is helder: wij zijn pertinent tegen een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder.

Wij willen dat iedereen in Amstelveen kan blijven genieten van dit mooie buitengebied.  Wij zijn tegen een grootschalig plan zoals dat van Loogman. Wij willen het Groene Hart behouden. Het golfcentrum is LALA PO GROEN en GRIJS.

Golfodrama en haar medestanders, de groep groeit met de dag, zullen alles in het werk stellen om een golfcentrum in dit stuk natuur tegen te houden. Steun ons bij onze actie voor het behoud van de Bovenkerkerpolder! Op www.golfodrama.nl  vindt u alle feitelijk juiste informatie.

Vanaf 7 maart 2006 is Golfodrama een daadkrachtige partner rijker: Milieudefensie.

Samen met deze organisatie zullen we vechten voor het behoud van onze groene ruimte, dat prachtige cultuurlandschap, de noordelijke Bovenkerkerpolder, die zomaar voor onze deur ligt.

Het met geld van de gemeente (en daarmee van de burgers van Amstelveen) toegankelijk gemaakte en onderhouden  Teletubbielandschap, waar we - als het meezit - omheen mogen lopen, mag en moet er niet komen. Samen met Milieudefensie zullen we daarvoor zorgen!

Op 9 maart 2006 Golfodrama diende een klacht in bij de Ombudsman Amstelveen over de opstelling van de gemeente inzake de plannen voor een golfcentrum. Golfodrama verwijt de gemeente haar burgers te laat, partijdig en onvoldoende van informatie te hebben voorzien.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.